Voor het eerst in twee jaar hebben Nederlandse huishoudens voor een hoger bedrag aan nieuwe hypotheken afgesloten dan er is afgelost. Het zoveelste teken dat de economie normaliseert.

Vanaf de kredietcrisis van 2008 is de Nederlandse economie pakweg 7 jaar in een soort zombietoestand beland. Recessies en periodes van marginale groei wisselden elkaar af. Maar 2015 belooft het jaar de omslag te worden. Het Centraal Planbureau verwacht voor dit jaar een groei van de economie met twee procent en voor 2016 een plus van liefst 2,4 procent.

Eén van de belangrijkste redenen voor zowel de jarenlange stagnatie als de recente opleving is het gedrag van huishoudens. Nederland heeft een zogenoemde schuldenrecessie beleefd, waarbij huishoudens – mede door het instorten van huizenprijzen en relatief hoge hypotheken – consequent kozen voor het reduceren van hypotheekschulden en matig consumeerden.

Die trend lijkt echter te keren, zo blijkt ook uit de jongste kwartaalcijfers over de ontwikkelingen van hypotheekschulden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde woensdag dat er in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2012 sprake was van een netto toename van de hypotheekschuld.

Hypotheekschuld stijgt door minder grote aflossingen

Huishoudens sloten per saldo meer nieuwe hypotheekleningen af dan er aan oude leningen werd afgelost. Dat heeft te maken met het aantrekken van de woningverkopen.

Verder speelt mee dat bijvoorbeeld in het laatste kwartaal van 2014 relatief veel hypotheekschuld werd afgelost, omdat toen voor het laatst gebruik kon worden gemaakt van de eenmalige schenkingsvrijstelling van 100 duizend euro. Ouders hebben nog even snel grotere bedragen doorgeschoven naar kinderen met hoge hypotheekschulden. Per 1 januari dit jaar geldt weer de eenmalige vrijstelling van 52.752 euro.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het saldo van nieuwe hypotheken en aflossingen zien. Het plusje van het tweede kwartaal bedraagt zo’n 600 miljoen euro. Nog even afwachten dus of deze trend doorzet.

Lees ook op Business Insider

(klik voor uitvergroting)

Saldo-opname-en-aflossing-hypotheekschuld-15-09-22

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl