Premium content ophalen
  • Als huiseigenaar heb je te maken met het eigenwoningforfait voor het genot van de woning in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde.
  • De betaalde hypotheekrente mag hiervan worden afgetrokken. Dat levert een aftrekpost op als het bedrag van de aftrekbare rente hoger is dan het eigenwoningforfait.
  • Met de stijgende huizenprijzen en de lage hypotheekrente kan deze lucratieve aftrekpost echter vervallen.
  • Business Insider laat zien wanneer je de hypotheekrenteaftrek verliest bij huizen met een waarde van 400.000 euro tot 600.000 euro.

Als huiseigenaar heb je te maken met de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting. In veel gevallen merk je daar weinig van, omdat je de betaalde hypotheekrente van dit bedrag mag aftrekken. Als het bedrag van de hypotheekrente hoger is dan het eigenwoningforfait, resteert per saldo een aftrekpost.

Echter, met de stijging van huizenprijzen en de extreem lage hypotheekrente is het de vraag in hoeverre de hypotheekrenteaftrek een voordeel blijft opleveren.

Premium content ophalen