Voor de hypotheekrente is het jaar 2019 tamelijk eenzijdig, maar daarom niet minder spectaculair. Hypotheekrentes gingen maar één kant op: omlaag. Hoe pakt dat uit in 2020?

De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast lag begin dit jaar nog op bijna 2 procent (mét NHG-garantie), maar inmiddels is zitten we ruim een half procentpunt lager.

Vooral sinds de zomer zijn hypotheekrentes hard gedaald. Een belangrijke reden hiervoor is de forse daling van rentes op kapitaalmarkten, die werd gevoed door het goedkoopgeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar ook meer concurrentie tussen geldverstrekkers speelt een rol.

Onderstaande grafiek van intermediair Van Bruggen Adviesgroep geeft de trend mooi weer:

Hypotheekrente in 2020: verder omlaag

Tot begin januari blijft het waarschijnlijk rustig op de hypotheekmarkt. Van Bruggen verwacht de komende weken in ieder geval geen grote veranderingen van de hypotheekrente meer.

Maar dat neemt niet weg dat de langetermijntrend neerwaarts is. Financieel intermediair De Hypotheekshop wijst erop dat er in de laatste tien jaar slechts één jaar is geweest waarin de gemiddelde hypotheekrente is gedaald. Dat was in 2018. "In totaal is de hypotheekrente dit decennium met bijna 4 procentpunt gedaald, vanaf gemiddeld 5,05 procent eind 2009 naar 1,24 procent op dit moment."

Hoe gaat dat verder in 2020? Intermediair De Hypotheker waagt zich aan een voorspelling: de hypotheekrente zal ook in 2020 blijven dalen.

De Hypotheekshop voorziet dat de Europese Centrale Bank (ECB) de ramingen over de economische groei binnenkort naar beneden bijstelt en haar beleid hier op afstemt. Dat kan leiden tot een kleine daling van de hypotheekrente.

De ECB is opnieuw begonnen met het opkopen van obligaties, voor een bedrag van 20 miljard euro per maand, om de inflatie en economie in het eurogebied te stimuleren. Door dit soort verruimingen van het monetaire beleid gaat de rente op kortlopende hypotheken omlaag, aldus De Hypotheker.

Het valt ook te verwachten dat de rente op langlopende hypotheken zakt, zij het wat minder.

Lees meer over de hypotheekrente: