Sinds de coronacrisis komt hybride werken veel vaker voor, maar een goede implementatie door de werkgever is daarbij niet altijd vanzelfsprekend. Wouter Smit, organisatiedeskundige en psycholoog aan de Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar hoe deze werkvorm het beste toegepast kan worden, zo schrijf CHRO.nl

Smit stelt dat het belangrijkste is om bij de teams beginnen de organisatie direct te betrekken bij de afstemming van thuiswerken en werken op kantoor. De direct betrokkenen weten immers het beste hoe ze werken en wat ze nodig hebben om goed hybride te kunnen werken.

Smit stelt dat het geformuleerde beleid vooral richtinggevend moet zijn. Het platform voor HR-professionals CHRO.nl gaat dieper in op de bevindingen van Smit en beschrijft de 5 belangrijkste lessen uit zijn onderzoek.

Lees het hele artikel op CHRO.nl hier: Hybride werken: 5 belangrijke lessen om het succesvol in te voeren