De plekken die in Nederland een relatief grote kans op overstroming lopen, zijn niet altijd waar je ze zou verwachten. Zo zijn diepe polders niet per se gevaarlijk en niet alle hoge gronden zijn veilig, schrijft vakuitgave het Binnenlands Bestuur op basis van een rapport van onderzoeksinstituut Deltares.

Gebieden met relatief grote risico’s op overstroming zijn buitendijkse gebieden, zoals de Waddeneilanden, de gebieden langs het IJsselmeer, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren en de uiterwaarden langs de grote rivieren. Maar ook het Maasdal en de dalen van de grotere beken en kleine riviertjes, zoals de Geul, Roer, Dommel en Overijsselse Vecht.

De allerdiepste polders van West-Nederland worden juist aangemerkt als de laagste gevaarklasse. De oorzaak daarvoor is dat ze worden beschermd door relatief zeer sterke waterkeringen langs de kust en doordat de gebieden ‘gecompartimenteerd’ zijn.

In 2025 kun je je waarschijnlijk verzekeren tegen het risico van een overstroming

Het is nog niet mogelijk om je volledig tegen de gevolgen van een grote overstroming verzekeren. Tegen 2025 moet dat wel kunnen, zeggen verzekeraars, schrijft het AD. Burgers krijgen op dit moment in het geval van een overstroming compensatie van de overheid. 

In het verleden zijn er pogingen geweest om een uniforme overstromingsverzekering op te zetten. Maar dat stuitte op bezwaren vanuit de politiek. Maar sinds de overstromingen in Limburg uit 2021 is de politieke opinie gekanteld.

Of schade verzekerbaar is, hangt momenteel af van de oorsprong van de overstroming. Zo is verzekeren mogelijk als de overstroming het gevolg is van neerslag of een incident bij een kleine rivier. Maar als de schade veroorzaakt wordt door zeewater of een groot binnenwater is dat niet verzekerbaar.

LEES OOK hier het hele artikel over risicogebieden voor overstromingen op Binnenlands Bestuur: Diepste polders veiligst bij overstroming