Een koophuis verliest steeds meer zijn glans als investering. De huizenprijzen stijgen de komende tien jaar over het algemeen veel minder dan in de afgelopen decennia en aan de randen van het land gaan de prijzen vaak omlaag.

Dat voorspelt ING in een maandag gepubliceerd rapport.

Door de vergrijzing, de aanpak van de hypotheekrenteaftrek, strengere financieringsregels en sterkere schommelingen in inkomens verwacht de bank dat huizen in de periode tot 2025 gemiddeld slechts 2 procent per jaar duurder worden. Tussen 1970 en 2014 gingen de huizenprijzen nog met 5,6 procent per jaar omhoog.

(klik voor uitvergroting)

ing huizenprijs

Volgens ING is het wel gunstig voor kopers dat ook huren de komende jaren duurder wordt en dat de nieuwbouw voorlopig nog achter blijft. De trend dat huiseigenaren meer aflossen op bestaande hypotheken betekent ook dat het risico op restschulden geleidelijk vermindert.

Het idee dat je huis een beleggingsobject is en dat je ruim kunt profiteren van stijging van de vermogenswaarde moet echter overboord.

Huizenprijs: verschillen tussen regio's blijven groot

ING benadrukt de aanzienlijke verschillen binnen het land. In de steden nemen de prijzen wat harder toe dan gemiddeld, terwijl aan de randen van het land de vergrijzing flink toeslaat. "Een substantiële groep woningbezitters zal rekening moeten houden met een gelijkblijvende waarde van hun huis in het komende decennium'', voorspelt ING. "Voor veel Nederlanders zal daarmee het eigen huis haar gouden glans als investering verliezen.''

Onderstaande grafiek schetst de verschillen in dynamiek op de woningmarkt. Die blijft sterk in steden als Amsterdam, waar er veel aanbod is en ook een grote doorstroming. Tegenpool is hier de regio Limburg, met relatief weinig aanbod en weinig doorstroming.

Probleemgebieden zijn vooral regio's als Drenthe en Groningen (exclusief Groningen stad), met relatief veel aanbod en weinig doorstroming. Krapte is er juist in Utrecht, met relatief weinig aanbod en veel doorstroming.

(klik voor uitvergroting)

dynamiek

Kleinere woningen in trek

Wat betreft de samenstelling van het huizenaanbod wijst ING erop dat driekwart van de groei van het aantal huishoudens de komende tien jaar afkomstig is van alleenstaanden. Dit zijn vooral alleenstaande 65-plussers, terwijl het aantal gezinnen met kinderen zal afnemen. Deze trend stimuleert de behoefte aan kleinere woningen.

(klik voor uitvergroting)

huishoudens

Effect babyboomers op huizenmarkt

De na-oorlogse generatie van babyboomers die nu veelal in relatief grote huizen woont waarvan de hypotheek grotendeels is afgelost, zal volgens de economen van ING pas na 2025 sterkere invloed krijgen op de huizenmarkt. "Vanaf 2025 – de eerste babyboomers passeren dan de tachtig - zal door hun overlijden geleidelijk een steeds groter deel van hun woningen op de markt komen. In 2025 gaat het om een kleine 10 duizend woningen per jaar."

Deze verkopen hebben vanaf dat moment waarschijnlijk een drukkend effect op de prijs van deze huizen. "Dat komt zowel door het aantal woningen dat wordt aangeboden, als door het feit dat deze woningen meestal al zijn afgelost. De verkopers kunnen daardoor gemakkelijker zakken met hun prijs. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat erfgenamen de opbrengst moeten delen met hun familie en de fiscus."

(klik voor uitvergroting)

babyboom

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl