De torenhoge inflatie van afgelopen jaar is funest geweest voor de koopkracht van spaargeld. Gelukkig is er dit jaar wel enige verbetering te bespeuren: de spaarrente stijgt, terwijl de inflatie afkoelt.

In 2022 hadden Nederlandse spaarders te maken met een inflatie van 10 procent, terwijl variabele spaarrentes gemiddeld genomen onder de 1 procent zaten. De spaarrente was dus bij lange na niet hoog genoeg om de gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten bij te houden.

Inmiddels is dat enigszins verbeterd. Afgelopen maart was de Nederlandse inflatie gezakt tot 4,4 procent op jaarbasis. Tegelijk zijn spaarrentes ook in beweging gekomen, mede door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank.

Het gat tussen spaarrentes en de inflatie is nog niet gedicht, aangezien de hoogste spaarrente nog altijd onder het inflatieniveau zit. Maar wellicht dat dit de komende maanden nog wat meer naar elkaar toetrekt.

Spaarrente: grote verschillen in voorwaarden van spaarrekeningen

Goed om te beseffen is dat de ene spaarrente de andere niet is. Zo is er er verschil tussen variabele spaarrentes die op elk moment kunnen worden aangepast, en spaardeposito's waarbij de rente langer vaststaat. Bij spaardeposito's geldt ook dat je je geld in principe niet zomaar kunt opnemen.

Om een beetje overzicht te scheppen, heeft Business Insider gekeken wat momenteel de hoogste spaarrentes zijn in Nederland en daarbij vier categorieën gemaakt.

De eerste categorie betreft variabele spaarrentes voor vrij opneembare rekeningen die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Dit dekt spaargeld tot 100.000 euro per persoon per bank.

Lees ook: Zo is je spaargeld veilig: wat je moet weten over het depositogarantiestelsel dat sparen tot €100.000 dekt

Vervolgens is er een categorie variabele spaarrentes voor Nederlandse spaarrekeningen die beperkende voorwaarden kennen. Bijvoorbeeld het aantal keer per maand dat je geld mag opnemen.

Dan is er een categorie variabele spaarrentes voor rekeningen die je in Nederland kunt afsluiten, maar waarbij het om buitenlandse banken gaat. Hiervoor gelden de garantieregelingen van de landen waar deze banken zijn gevestigd.

Tot slot zijn er de vaste spaardeposito's. Zoals gezegd gelden hiervoor gedurende de looptijd vaste rentes. Tegelijk kan spaargeld niet zomaar van een deposito worden afgehaald. Het is dus spaargeld dat je voor langere tijd moet kunnen missen.

In het overzicht hieronder kijken we naar de drie hoogste spaarrentes per categorie op 21 april 2023. We hebben hiervoor mede gebruik gemaakt van de sites spaarinformatie.nl en actuelerentestanden.nl


Top 3 variabele spaarrentes, vrij opneembaar (Nederlands depositogarantiestelsel)

 • Yapi Kredi Bank: 1,6%

Rentebijschrijving per kwartaal, effectieve rente 1,6% op jaarbasis (inclusief rente-op-rente effect)

 • Leaseplan Bank: 1,26%

Rentebijschrijving per maand, effectieve rente 1,26% op jaarbasis (inclusief rente-op-rente effect)

 • DHB Bank: 1,25%

Rente geldt tot saldo: €500.000


Bij de top 3 van variabele spaarrentes voor vrij opneembare rekeningen die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen, variëren de hoogste rentes tussen de 1,25 procent en 1,6 procent.

Verschillen tussen banken hebben vooral te maken met het moment waarop de spaarrente wordt bijgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld per maand of per kwartaal zijn.


Top 3 variabele spaarrentes, met beperkende voorwaarden (Nederlandse depositogarantiestelsel)

 • Bunq: 2,01%

Rentebijschrijving per maand, effectieve rente 2,01% op jaarbasis (inclusief rente-op-rente effect). Opname tot 2 keer per maand. Rente geldt tot saldo: €100.000

 • DHB CombiSpaarrekening 99: 1,55%

Aankondiging opname 99 dagen van tevoren. Rente geldt tot saldo: €500.000. Minimale inleg: €500

 • DHB CombiSpaarrekening 66: 1,50%

Aankondiging opname 66 dagen van tevoren. Rente geldt tot saldo: €500.000. Minimale inleg: €500


Er zijn ook spaarrekeningen bij in Nederland gevestigde banken die een variabele rente bieden, maar wel beperkende voorwaarden kennen.

De hoogste rente in deze categorie vind je momenteel bij neobank bunq. Daar kun je 2 procent rente krijgen, maar vrije opnames zijn in principe beperkt tot twee keer per maand.

Een variant hierop vormt de CombiSpaarrekening van DHB Bank: die biedt afwijkende rentes gebaseerd op de minimale termijn waarop je als klant moet opgeven dat je een opname wilt doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 99 dagen van tevoren zijn, of 66 dagen.


Top 3 variabele spaarrentes, vrij opneembaar (buitenlands depositogarantiestelsel)

 • Renault Bank: 2,02%

Via spaarplatform Raisin af te sluiten, rentebijschrijving per kwartaal, effectieve rente 2,02% (inclusief rente-op-rente effect). Rente geldt tot saldo: €100.000. Franse depositogarantie tot €100.000 per persoon per bank.

 • Nordax Bank: 2,02%

Via spaarplatform Raisin af te sluiten, rentebijschrijving per kwartaal, effectieve rente 2,02% (inclusief rente-op-rente effect). Rente geldt tot saldo: €90.000. Zweeds depositogarantie tot SEK 1.050.000 (omgerekend bijna 92.000 euro) per persoon per bank.

 • Bigbank: 2%

Rentebijschrijving per jaar. Rente geldt tot saldo: €100.000. Garantiefonds Estland €100.000 per persoon per bank.


Een aparte categorie wordt gevormd door rekeningen met variabele spaarrentes van buitenlandse banken. Soms kun je daarvoor direct een spaarrekening openen via de website van een Nederlands bijkantoor van een buitenlandse bank. Daarnaast biedt spaarplatform Raisin de mogelijkheid om bij buitenlandse banken te sparen.

De variabele rentes van buitenlandse banken zijn momenteel relatief hoog met percentages van 2 procent. Mocht een bank in de problemen komen, dan moet je als spaarder voor de depositogarantie aankloppen bij de toezichthouder in het thuisland van de bank.


Spaardeposito: vaste rente

 • Centraal Beheer 20 jaar vast: 3,1%
 • Centraal Beheer 15 jaar vast: 3,05%

Minimale inleg: €500

 • Yapi Kredi Bank 3 jaar vast: 3%

Minimale inleg: €2.000


Tot slot zijn er de spaardeposito's met een vaste rente. Hier zijn in absolute zin de hoogste rentes te vinden, maar daarvoor moet je soms bereid zijn om je geld zeer lang vast te zetten.

Zo is de hoogste spaarrente een 20-jarig deposito bij Centraal Beheer, dat 3,1 procent rente per jaar oplevert. Dit is nog steeds lager dan de actuele inflatie van 4,4 procent. De vraag is dus hoe aantrekkelijk die propositie is.

Je kunt spaargeld ook voor 3 jaar vastzetten, tegen een rente van 3 procent bij Yapi Kredi Bank. De minimale inleg is dan 2.000 euro.

LEES OOK: Deze 3 historische grafieken laten zien dat spaarrentes nog altijd pijnlijk laag zijn…en waarom rentes fors omhoog zouden kunnen