Een grote groep hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreekt zich scherp uit tegen de winning van schaliegas in Nederland. Ze presenteren zaterdag een manifest in Trouw.

Daarin schrijven ze dat de hoeveelheid schaliegas in Nederland relatief klein is, zo’n 5 tot 10 procent van Slochteren. Deze hoeveelheid levert 5 tot 15 jaar extra gas op, voor die periode een paar duizend banen en in totaal zo’n 20 tot 30 miljard euro. De ecologische schade kan echter oplopen tot een veelvoud van dit bedrag, bijvoorbeeld door vervuiling van het grondwater.

De hoogleraren geven een opsomming van de nadelen. Zo wordt het schaliegas gewonnen met een mengsel van water en chemische stoffen die giftig, kankerverwekkend en radioactief zijn. Die stoffen kunnen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Bovendien is de winning een zeer intensieve industrie, met grote boortorens en vrachtwagens die dag en nacht af en aan rijden. Gevolgen daarvan zijn: luchtverontreiniging, geluidsoverlast en een verhoogde kans op aardbevingen. “Zo’n industrie wil niemand in de buurt van woonwijken en natuurgebieden in een dichtbevolkt land als Nederland”, aldus de ondertekenaars van het manifest.

Volgens de hoogleraren kan Nederland zich beter concentreren op het halen van de duurzame energiedoelstelling van 16 procent in 2020. “Dat is al een enorme opgave.” Het manifest is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Onder de 55 ondertekenaars zijn oud-minister Jacqueline Cramer en oud-SER-voorzitter Herman Wijffels.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken ontvangt rond 1 juli een onderzoek naar de effecten van boringen naar schaliegas. Hij neemt dan nog voor het einde van het zomerreces (dat duurt tot 3 september) een besluit over proefboringen. Het Britse bedrijf Cuadrilla Resources heeft drie locaties op het oog om proefboringen uit te voeren zodra dat mag. Het gaat om de Noordoostpolder, bij Boxtel en bij Haaren.

In de Tweede Kamer is de VVD voor proefboringen. Coalitiepartner PvdA gaf het groene licht, maar werd door het eigen partijcongres kort daarop teruggefloten en besloot alsnog tegen te stemmen als het in de Kamer aan de orde komt. PvdA-leider Diederik Samsom wil de zaak opnieuw aan de leden voorleggen als de winning schoon en veilig kan.

Lees ook op Z24

Schaliegas geen panacee voor goedkope energie

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl