ANALYSE – Aandelenbeleggers hebben een bovengemiddeld goede maand juni beleefd en een prima eerste halfjaar achter de rug. Maar wat is de drijvende kracht achter dit optimisme en is het fundament sterk genoeg voor verdere stijgingen van aandelenbeurzen?

In deze bijdrage geef ik aan waar de kansen en risico’s liggen. Ook analyseer ik vanuit technische optiek de MSCI Wereldindex. Deze wereldwijde aandelenindex is voor vele beleggers en beleggingsfondsen de maatstaf voor aandelenprestaties.

Na een beroerde maand mei schoot de cavalerie van centrale bankiers de aandelenmarkten te hulp. In Europa hintte ECB-president Mario Draghi nadrukkelijk op nieuwe stimuleringsmaatregelen en in de VS zette Fed-voorzitter Jerome Powell de deur open voor de eerste renteverlaging in tien jaar.

Met één of meerdere renteverlagingen wil de Federal Reserve mogelijk anticiperen op een verzwakkende wereldeconomie. Ook de andere belangrijke centrale banken voeren een zeer soepel monetair  beleid.

Extra meevaller voor beleggers was de recente wapenstilstand tussen de VS en China. Die leidde tot hernieuwde hoop op een mogelijke handelsdeal. Kortom: dalende rentes als gevolg van een soepel monetair beleid en hoop op een handelsdeal duwen beleggers vooral richting aandelen.

Economisch fundament: let op de winstgroei van bedrijven

Het huidige economische fundament ziet er aanzienlijk brozer uit dan de aandelenbeurzen weerspiegelen. De wereldwijde economie vertraagt namelijk. Dit is onder andere het gevolg van verhoogde handelstarieven en het uitblijven van (loon)inflatie. Vandaar ook de soepele houding van centrale banken, die hopen dit proces te doen keren.

Ook komen er steeds meer signalen dat de groei van de winstgevendheid van bedrijven afneemt als gevolg van handelsconflicten en de daarbij behorende voorzichtigheid wat betreft nieuwe investeringen.

Als het komende bedrijfscijferseizoen en andere economische indicatoren dit beeld bevestigen, kan dat voor aandelen nadelige gevolgen hebben. Dit zal namelijk leiden tot sterk oplopende risicopremies voor aandelen.

Immers, als de winstgevendheid afneemt bij fors gestegen aandelenkoersen, zullen de koers-winstverhoudingen stevig oplopen. Hoewel de lage rentes de huidige bovengemiddelde risicopremies enigszins rechtvaardigen, is het de vraag hoelang en hoever dat kan doorzetten, voordat beleggers koerswinsten gaan verzilveren.

Beleggers worden richting aandelen gedreven

De markt zit dus gevangen tussen hoop en vrees, waar op dit moment het optimisme de overhand heeft. Daarnaast spelen psychologische verschijnselen een belangrijke rol.

De eerste is FOMO, oftewel 'fear of missing out'. Dit houdt in dat de vrees om koersstijgingen te missen sterker is dan de angst voor de economische en financiële risico’s.

Een ander doorslaggevend fenomeen is TINA, een afkorting voor 'there is no alternative'. Het idee dat je niets anders kunt dan beleggen in aandelen, wordt momenteel vooral gevoed door het feit dat liquiditeiten en obligaties een bijzonder laag rendement bieden, en soms zelfs negatieve rentes opleveren.

Dit is geen stevig fundament, al heeft het verleden ons meerdere malen geleerd dat dit fenomeen lang kan aanhouden voordat de realiteit hard om de hoek komt kijken.

MSCI Wereldindex

We bekijken hieronder het technische beeld van de MSCI Wereldindex (ACWI).

De maandgrafiek laat zien dat de belangrijke stijgende steunlijn van de afgelopen 11 jaar zijn werk heeft gedaan bij de stevige marktcorrectie van vorig jaar.

De markt is sterk hersteld, na een beroerd beursjaar in 2018. Inmiddels staat de weerstandszone rond de 530 punten onder druk. Als dit niveau opwaarts wordt doorbroken, komen de recordstanden van begin 2018 in beeld. Dat niveau ligt rond 550 punten.

Indien deze records sneuvelen, zit er nog meer in het vat en is vanuit technische optiek een overweging naar wereldwijde aandelen gerechtvaardigd.

De eerste belangrijke steun ligt op ongeveer 490 punten en hierboven zijn de vooruitzichten neutraal tot positief. Mocht dit niveau om wat voor een reden dan ook neerwaarts worden doorbroken, dan zal het huidige positieve sentiment waarschijnlijk snel draaien. Dan kan de beurs, net zoals vorig jaar, een stevige stap terug doen. De dieptepunten van vorig jaar komen dan weer in beeld.

Maar vooralsnog hebben de opwaartse krachten de overhand.

(klik voor uitvergroting)

Neutrale houding..met positieve ondertoon

Gelet op de vele onzekerheden vind ik een goed gespreide, neutrale portefeuille gerechtvaardigd. De positieve ondertoon komt vooral tot uiting in de portefeuille door de wat hogere weging van groeiaandelen. Denk hierbij vooral aan technologie-gerelateerde aandelen, waar per saldo de meeste kracht vandaan komt. Ook zijn veel van deze aandelen in de VS genoteerd, waar de indices wederom bovengemiddeld presteren ten opzichte van de wereldindex.

Het goede nieuws is dat dit jaar per saldo alle vermogenscategorieën stijgen en daarmee de neutrale, goed gespreide portefeuilles uitstekende rendementen realiseren. Vooral gecorrigeerd voor de risico’s.

Wat dat laatste betreft is een kanttekening op z'n plaats: afgelopen jaar hebben beleggers al eens ervaren hoe snel het sentiment kan draaien, als er tegenvallers komen.

Michael Nabarro is een onafhankelijke beleggingsspecialist. Zijn financiële carrière begon in 1989 en sindsdien is hij actief betrokken bij het adviseren van particuliere en professionele relaties, voornamelijk partijen met een actieve beleggingsstijl. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.