• Het recente herstel van de euro is gunstig voor Europese bedrijven die in dollars geprijsde productiemiddelen internationaal inkopen.
  • De euro krijgt een steuntje in de rug van de Europese Centrale Bank, die van plan is de beleidsrente verder te verhogen.
  • Toch blijft de onzekerheid op financiële markten ook in 2023 zeer groot, signaleert valuta-expert Godard Strengers van Ebury.

ANALYSE – Geopolitieke ontwikkelingen hebben, uiteraard zou je haast zeggen, hun uitwerking niet gemist op de financiële markten in 2022. De oorlog in Oekraïne en de langdurige Covid-lockdowns in China hebben niet alleen veel menselijk leed veroorzaakt, maar ook grote verstoringen in mondiale toeleveringsketens.

Energieprijzen schoten omhoog, wat een belangrijk aandeel had in de oplopende inflatie. Hoewel de inflatie richting het eind van 2022 begon af te koelen, liggen de percentages nog altijd (ver) boven wat centrale banken wenselijk achten. Onder meer het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat in de meeste G10-landen de inflatieniveaus dit jaar relatief hoog blijven.

Een reactie van centrale banken kon niet uitblijven. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de beleidsrente in 2022 fors met 4,25 procentpunt, terwijl de Europese Centrale Bank het hield op een verhoging met 2,5 procentpunt.

Economische groei onzeker

De hoge inflatie, verhoogde rente, hoge energieprijzen en een onzekere economische situatie in China, hebben ervoor gezorgd dat de zorgen omtrent een naderende recessie in 2022 de kop op staken. De eerste maand in 2023 laat evenwel zien dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een diepe recessie.

Hoewel dit voor beleidsmakers enigszins geruststellend is, is er geen reden om rustig achterover te leunen. De hogere rente zet dan wel een rem op de inflatie, maar betekent ook dat het voor verschillende landen lastiger wordt om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarnaast wordt het voor bedrijven duurder om te investeren, waardoor innovatie wellicht uitblijft en economische groei onzeker wordt.

Energietekorten blijven uit in Europa

In een poging om economische ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen en voorzien, is het nodig om tevens te kijken naar de koers van de verschillende wereldwijde valuta. De dollar is het afgelopen jaar een toevluchtsoord gebleken, een safe haven, waardoor de dollar erg sterk staat tegen welhaast iedere andere munt.

Aan het begin van 2023 kunnen we echter stellen dat de euro weer opkrabbelt ten opzichte van de dollar. De angst voor een diepe recessie in de eurozone neemt namelijk af, te meer daar er geen sprake is van ernstige energietekorten. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat de ECB de rente verder blijft verhogen dit jaar, waardoor inflatie nog meer wordt teruggedrongen.

Een sterkere euro is een opsteker voor het bedrijfsleven. Vanwege het vertrouwen in en de stabiliteit van de dollar hebben veel handelspartners van de VS hun lokale munt ingeruild voor de Amerikaanse munt. Europese bedrijven waren bij het inkopen van in dollars geprijsde producten dan ook relatief duur uit, toen de euro zwak stond tegen de dollar. Aan die situatie lijkt nu een eind te komen.

Sterke arbeidsmarkt ondanks dreiging van recessie

De zorgen voor een recessie in 2023 zijn niet verdwenen. Verschillende belangrijke economische regio’s zullen ermee te maken krijgen. De verwachting is niet dat deze recessie ingrijpend is, hoewel we rekening moeten blijven houden met hoge inflatie.

Daar staat namelijk tegenover dat de arbeidsmarkt sterk is, met veel vacatures en een lage werkloosheid. Regeringen blijven zorgen voor fiscale ondersteuning van burgers en bedrijven die het lastig hebben. We zien ook dat huishoudens geld opzij hebben gelegd, dat zij niet konden uitgeven tijdens de pandemie.

Op internationaal vlak wordt duidelijk dat China zijn economie meer en meer openstelt, nu daar de druk oploopt door aanhoudend tegenvallende cijfers. Maar voor de volledigheid: een recessie mogen we hoe dan ook niet uitsluiten, hoewel deze niet de impact zal hebben zoals in 2008 en 2009.

Neemt dit alle onzekerheid weg? Worden we in 2023 gevrijwaard van grote valutaschommelingen? Zo’n verstrekkende conclusie kan niet getrokken worden. Er zijn gewoonweg teveel factoren op het internationale speelveld die we niet kunnen controleren.

Godard Strengers is valutadealer voor Ebury. Na enkele jaren vanuit Londen te hebben gewerkt, is hij nu werkzaam bij Ebury aan de Zuidas in Amsterdam.