ANALYSE – De regels voor het stoppen met een (bank)spaar- of beleggingshypotheek worden vanaf 1 april versoepeld.

Een (bank)spaar– of beleggingshypotheek is een fijn financieel product. Je spaart of belegt bij zo’n hypotheek elke maand een vaste premie voor aflossing van je hypotheek. Aan het eind van de looptijd gebruik je het opgebouwde saldo om je hypotheek mee af te lossen.

Het grote voordeel van zo’n constructie is dat het opgebouwde vermogen niet is belast in box 3. Je spaart of belegt dus belastingvrij.

Maar er zitten ook nadelen aan zo’n hypotheek. Je moet je namelijk aan een aantal spelregels van de Belastingdienst houden. Anders moet je alsnog belasting betalen.

Een van deze regels is dat de looptijd van het spaar- of beleggingsdeel minimaal 20 jaar is. Is het gespaarde saldo maximaal 36.900 euro (of het dubbele bij partners), dan geldt een minimale looptijd van 15 jaar.

Neem je het tegoed toch eerder op, dan mag je aftikken bij de fiscus. Je betaalt dan belasting over het rendement op je spaargeld - dat is het verschil tussen het spaarsaldo en wat je in totaal aan premies hebt betaald. Omdat het gaat om inkomstenbelasting in box 1 kan de belasting oplopen tot 52 procent.

Deze regel vervalt per 1 april. Je mag dus ook na 10 jaar sparen de polis of rekening opzeggen. Wel moet je het geld dat vrijkomt gebruiken voor aflossing van de hypotheek, hoewel daarop een uitzondering is.

Een spaar- of beleggingspolis die is afgesloten vóór 15 september 1999 hoeft niet te worden gebruikt voor aflossing van een hypotheek. Je mag er mee doen wat je wilt.

Opzeggen spaar- of beleggingshypotheek?

Het opzeggen van de polis of bankspaarrekening kan voordelen hebben, bijvoorbeeld omdat:

  • Het een woekerpolis is. Overigens kun je bij veel banken en verzekeraars tegenwoordig overstappen naar een goedkoper product. Vroeger moest je dan soms forse afkoopkosten betalen, maar tegenwoordig zien de meeste aanbieders daarvan af.
  • Je de maandlasten wilt verlagen. Hier snijdt het mes aan twee kanten: als je stopt met sparen, betaal je niet langer elke maand premie en als je met het spaarsaldo een deel van je hypotheek aflost, dalen de rentelasten.
  • Je geld nodig hebt. Maar zoals gezegd, alleen bij ‘oude’ polissen uit de vorige eeuw mag je met het geld doen wat je wilt.

Sleutelen aan spaarhypotheek: meestal niet verstandig

Hoewel het prettig is dat de fiscale regels worden versoepeld, is het meestal geen goed idee je spaarpolis of bankspaarrekening op te heffen.

In de eerste plaats vanwege het belastingvoordeel: zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Als je nu een nieuwe hypotheek afsluit, moet je daarop elke maand aflossen. Bestaande (bank)spaar- en beleggingshypotheken worden alleen nog gedoogd als ze al voor 2013 zijn afgesloten.

Naast het fiscale voordeel behaal je bij een (bank)spaarhypotheek ook nog een rentevoordeel, want je ontvangt over het spaardeel van de hypotheek hetzelfde rentepercentage als je betaalt over het leningdeel. Dus als je 3 procent betaalt, ontvang je ook 3 procent. Wat bij een gewone spaarrekening momenteel natuurlijk ondenkbaar is.

Een andere reden waarom stoppen met inleggen geen goed idee is, is het feit dat veel kosten in de eerste jaren worden gemaakt. Dat betekent dat in die periode slechts een deel van je inleg heeft kunnen renderen. Kortom, opzeggen valt alleen te overwegen als je krap bij kas zit.

Paul van der Kwast is onafhankelijk financieel planner en verdient geen geld aan de verkoop van financiële producten. Voor Business Insider volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet.

BEKIJK OOK Zo vraag je om promotie, zonder over jezelf op te scheppen