Een reeks pensioenfondsen heeft de dekkingsgraad afgelopen maand zien wegzakken tot onder de 100 procent. Dit betekent dat de totale bezittingen van een fonds lager zijn dan de som van de totale toekomstige uitkeringen. Daardoor worden pensioenkortingen volgend jaar moeilijker af te wenden.

Gelet op de uitbetalingsverplichtingen die pensioenfondsen hebben, is de dekkingsgraad een belangrijk ijkpunt voor de financiële gezondheid van een fonds. Als de dekkingsgraad 100 procent bedraagt, heeft het fonds op termijn precies genoeg geld om de verplichtingen aan de aangesloten gepensioneerden na te komen.

Er bestaat ook een wettelijk ingebouwde buffer: over elke periode van twaalf maanden moet een fonds gemiddeld 104,2 procent dekkingsgraad hebben, de zogeheten beleidsdekkingsgraad.

Dat betekent overigens niet dat er onder de 104,2 procent gemiddeld al gekort wordt. In het nieuwe pensioenakkoord staat dat dat pas gebeurt als de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden minder dan 100 procent bedraagt.

Ambtenarenfonds ABP en Zorg en Welzijn in de gevarenzone

Het grote ambtenarenpensioenfonds ABP is eind mei gedaald naar 96,1 procent, wat neerkomt op de laagste stand sinds maart 2017. ABP maakte dat zelf bekend via de website.

Het fonds Zorg en Welzijn (PFZW) dipt ook onder de 100 procent en komt in mei uit op 96,3 procent. Dit fonds noteerde in vier van de laatste zes maanden een dekkingsgraad onder de 100 procent.

Metalektro-pensioenfonds PME zag de dekkingsgraad dalen naar 96,9 procent in mei, zo bleek maandag. Die daling kwam vooral door een rentedaling en minder renderende beleggingen. Daarnaast groeiden de pensioenverplichtingen.

Bij PMT, het pensioenfonds voor de metaal en techniek, ging de dekkingsgraad omlaag naar 97,4 procent in mei.

De fondsen PME en PMT moeten eind dit jaar hun beleidsdekkingsgraad boven de 104,2 procent hebben. Bij PME was die eind maart 100,2 procent, bij PMT 101,2 procent.

De fondsen voelen de spanning tussen hogere verplichtingen en lagere opbrengsten van hun beleggingsportfolio's. Zo moest ABP in mei 14 miljard euro méér aan pensioenen uitkeren (tot een totaal van 448 miljard), maar ging het vermogen omlaag naar 430 miljard euro.

Wat betekent het pensioenakkoord voor pensioenfondsen?

De beleggingen van de pensioenfondsen hebben onder meer te lijden onder de aanhoudend lage rente.

Grote vraag is of welke gevolgen het deze week beklonken pensioenakkoord gaat krijgen, voor pensioenfondsen die een een toezegging doen over de toekomstige uitkering van deelnemers.

Als er een hervorming komt, waarbij pensioenen meer op individuele basis worden opgebouwd, kan dit betekenen dat er minder of niet gekort hoeft te worden op pensioenuitkeringen. De keerzijde is dan dat het beleggingsrisico sterker bij de deelnemers komt te liggen en daarmee ook de uiteindelijke uitkering.

Lees meer over pensioen: