In de eerste helft van 2018 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 39,9 dagen. Dat is een halve dag sneller dan een jaar geleden.

Maar facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven worden juist steeds langzamer betaald.

“De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven sneller zijn gaan betalen”, zegt Maurice van Weerdenburg van bedrijfsinformatiespecialist Graydon naar aanleiding van de Barometer Betaalgedrag die het bedrijf dinsdag publiceerde.

“Integendeel, het lijkt erop dat grote bedrijven de maximale wettelijke betaaltermijn zijn gaan gebruiken als richtlijn om het betaalgedrag richting kleinere bedrijven juist te laten vieren.”

Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen in werking getreden. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het mkb binnen 60 dagen te voldoen. Sinds de invoering van de wet is de betaaltermijn met enkele dagen toegenomen, ziet Graydon terug in de betaalervaringen. “

De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het mkb sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.”

Horeca betaalt het snelst, transport het langzaamst

Op sectorniveau valt in de barometer af te lezen dat facturen in de horeca met 39,5 dagen momenteel het snelst betaald worden. Bedrijven in delfstoffenwinning en vastgoed volgen daarna.

Lees ook op Business Insider

Mkb’ers wachten juist het langst op hun geld van bedrijven in transport en logistiek: gemiddeld 45 dagen. IT & communicatie, vorig jaar de langzaamste sector, is een plek opgeschoven, maar verlengde de betaaltermijn met een halve dag tot 44,9 dagen.

Positieve trend

De resultaten als geheel laten nog steeds een positieve trend zien. De afgelopen zes jaar is de gemiddelde betaaltermijn met bijna vijf dagen teruggelopen, van 44,7 dagen in 2012 tot de 39,9 dagen die Graydon dit jaar noteert.

LEES OOK: De 24-jarige Boyan Slat gaat op 8 september beginnen met het opruimen van oceaanplastic – experts twijfelen of zijn methode wel werkt