• Ruim zes op de tien Groningers is van mening dat de gaskraan in de eigen provincie verder open mag om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.
  • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft altijd gezegd dat de gaswinning tot een maximum van 12 miljard kuub per jaar relatief veilig kan als alle huizen in Groningen versterkt zijn.
  • Groningers willen wel dat de gasopbrengsten ten goede komen aan Groningen.
  • Lees ook: EU kan afhankelijkheid van Russisch gas sterk verminderen met deze maatregelen, zegt energie-agentschap

Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, blijkt volgens Dagblad van het Noorden uit een enquête door Enigma Research onder inwoners van de provincie.

Opmerkelijk genoeg is de bereidheid onder mensen die wonen in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning groter dan onder inwoners buiten het bevingsgebied.

Liefst 83 procent van de ondervraagden vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas. Ruim zes op de tien Groningers zijn van mening dat daarvoor de gaskraan in de eigen provincie verder open mag, tot maximaal 12 miljard kuub per jaar.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft altijd gezegd dat de gaswinning tot dat maximum relatief veilig kan als alle huizen in Groningen versterkt zijn. Dat is op dit moment nog niet zo. SodM vindt vooralsnog dat de winning zo snel mogelijk naar nul moet, schrijft de krant.

Negen op de tien geënquêteerden willen dat de gasopbrengsten ten goede komen aan Groningen. Daarmee kan een fonds worden gevuld waarmee het herstel van aardbevingsschade wordt gefinancierd.

Volgens Dagblad van het Noorden gaat het om een representatief onderzoek dat deze week is uitgevoerd onder inwoners van de provincie Groningen die 20 jaar en ouder zijn. Uit het totaal aantal van 3000 respondenten is een representatieve steekproef gehaald met een omvang van duizend Groningers, aldus de krant.

LEES OOK: Hybride warmtepomp extra in trek door hoge gasprijs en onzekerheid over Russisch gas