GroenLinks wil dat de productie van xtc onder regie komt van de overheid, en daarmee uit het criminele circuit wordt gehaald. Dat zegt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks in een interview met de Volkskrant.

In diezelfde krant pleit de Bredase burgemeester Paul Depla van de PvdA voor het opheffen van het verbod op xtc-gebruik.

Buitenweg: “De regering hoeft niet zelf de xtc-pillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen.” Xtc is na alcohol en cannabis de meest gebruikte drug in het uitgaansleven.

“Ik vind het onvermijdelijk dat Nederland naast het gebruik van cannabis ook de consumptie van xtc gaat reguleren. De productie moet via een vergunningensysteem worden gecontroleerd en uitsluitend pillen die voldoen aan kwaliteitseisen moeten verkrijgbaar zijn. Ik zeg het vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat we iets moeten doen aan de beangstigend toenemende macht van criminelen.”

Buitenweg pleit ervoor dat tegelijk een ontmoedigingsbeleid wordt opgezet: een actieve voorlichting over de risico’s van xtc en een verbod op reclame-uitingen.

Xtc minder schadelijke dan alcohol

Vanuit zijn positie als lokaal bestuurder wil ook Depla een verschuiving in het drugsbeleid van de overheid. "Hard tegen de crimineel, zacht voor de gebruiker", zegt hij. "Geef mij één argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn? Ik praat de deskundigen na. Die zeggen mij: xtc is minder schadelijk dan alcohol."

GroenLinks vindt dat Nederland het initiatief moet nemen voor een evaluatie van de VN-verdragen over verdovende middelen. Buitenweg: "We moeten eerlijk bekijken wat die verdragen ons hebben opgeleverd. Vermindering van gebruik? Vermindering van misdaad? Ik denk van niet. Wat zijn dan de gevolgtrekkingen die we internationaal onder ogen moeten zien?"

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft recent aanbevolen om de rangordes van schadelijkheid opnieuw te bekijken, zegt Buitenweg. "Dit is echt een moment voor Nederland. Het is tijd dat wij samen met andere landen gaan proberen nieuwe openingen te maken in de vastgelopen discussie."