• Het nieuwe platform Good Busy wil bedrijven aansporen hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door werknemers in te zetten als vrijwilligers.
  • De online community is een initiatief van branchevereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), in samenwerking met onder meer MKB-Nederland.
  • Door vrijwilligerswerk draag je volgens het NOV als onderneming niet alleen bij aan een mooiere wereld, het zorgt ook voor een bedrijfscultuur waar mensen graag willen (blijven) werken.

Steeds meer bedrijven hebben de behoefte om iets bij te dragen aan de maatschappij. De vraag is alleen vaak: hoe dan?

Het nieuwe platform Good Busy wil bedrijven uitnodigen hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven door het inzetten van hun medewerkers als vrijwilligers.

Door ruimte voor vrijwilligerswerk vrij te maken draag je als onderneming niet alleen bij aan een mooiere wereld; het zorgt ook voor een bedrijfscultuur waar mensen graag willen (blijven) werken, stelt branchevereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) – de initiatiefnemer van het platform.  

Monique de Bree van het NOV vertelt aan Business Insider over de beweegredenen om Good Busy op te starten en over de voordelen voor de samenleving, werknemers en werkgevers die vrijwilligerswerk met zich meebrengt.

Wat is Good Busy precies?

De Bree: “Good Busy is ontstaan in het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet van het NOV. Door samen te werken met partijen als MKB-Nederland en VNO-NCW willen we het voor bedrijven eenvoudig maken om ‘goed te doen’.”

“We bieden een online community waar ondernemers tips, handvatten en inspiratie kunnen krijgen over medewerkers-vrijwilligerswerk. We delen er ervaringsverhalen, maar ook bijvoorbeeld een overzicht met organisaties die vrijwilligers uit het bedrijfsleven in contact kunnen brengen met non-profitorganisaties die kennis en kunde nodig hebben. En we bieden gratis toolkits aan voor bedrijven waarmee ze stap voor stap hun eigen medewerkersvrijwilligersprogramma vorm kunnen geven en ermee aan de slag kunnen.”

“Wij koppelen de bedrijven niet zelf aan de maatschappelijke organisaties, maar wijzen ze op de organisaties, personen en initiatieven die zo’n koppeling wel kunnen maken. En we proberen geïnteresseerde bedrijven een zo goed mogelijk beeld te geven van wat de mogelijkheden zijn op het gebied van medewerkers-vrijwilligerswerk.”

Monique de Bree. Foto: Rolf van Koppen

Waarom hebben jullie dit opgezet?

“Steeds meer ondernemers willen graag bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals eenzaamheid of armoede. Vrijwilligersinzet van medewerkers is natuurlijk een goede manier om daar iets mee te doen.”

“We merkten bij NOV dan ook dat veel bedrijven hier voor openstaan, maar vaak weten ze niet hoe en waar ze moeten beginnen. Door onze kennis en ons netwerk beschikbaar te stellen, willen we deze bedrijven op weg helpen en verenigen. Zo bouwen we aan een community van betrokken ondernemers.”

Voor wie is het bedoeld?

“Steeds meer bedrijven hebben tegenwoordig een medewerker of soms zelfs een afdeling die zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar zij geven aan behoefte te hebben aan uitwisseling en praktische tips en ervaringen van anderen.”

“Onze missie is ook om te laten zien dat vrijwilligerswerk voor medewerkers meer kan zijn dan één keer per jaar de muren van het buurthuis schilderen. Dat soort initiatieven zijn natuurlijk goed, maar wij hopen te inspireren tot wat wij ‘transformerend vrijwilligerswerk’ noemen: een samenwerking met een duurzaam karakter waardoor het echt iets teweegbrengt bij een bedrijf en haar medewerkers.”

Foto: NOV/Good Busy

Waarom is dit zo belangrijk?

Door je als bedrijf vrijwillig in te zetten, draag je bij aan een duurzamere, socialere en mooiere samenleving. Dat is natuurlijk al een doel op zich. Maar het samen met je collega’s inzetten voor een ander doet ook verschrikkelijk veel voor je bedrijf zelf. Het is niet alleen goed voor de reputatie van je onderneming, het zorgt ook voor blije medewerkers en draagt bij aan een goede dynamiek op de werkvloer.”

“Uit onderzoek blijkt dat bedrijven veel minder verloop ervaren als medewerkers zich verbonden voelen doordat hun werkgever zich betrokken toont bij de maatschappij. Steeds meer mensen, vooral jongeren, willen ook niet meer werken voor een bedrijf dat niets doet voor een ander.”

“In deze tijd waarin veel bedrijven zich aan het herbezinnen zijn over de invulling van hun medewerkersbeleid en het vinden en binden van talentvolle medewerkers een uitdaging is; voegt vrijwilligerswerk veel waarde toe aan een onderneming.”

Wat hopen jullie hier uiteindelijk mee te bereiken?

“Wij dromen van een wereld waarin we ons met z’n allen inzetten om maatschappelijke vraagstukken te dragen. Good Busy is een manier om daar vorm aan te geven. Hoe mooi zou het zijn als vrijwilligerswerk standaard geïntegreerd is binnen het bedrijfsproces? Dat de meerwaarde ervan door iedereen als vanzelfsprekend wordt ervaren.”

“Er zijn nu al bedrijven die aantonen dat dat kan. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Bizzomate, een van de bedrijven die bij ons platform is aangesloten. Dit IT-bedrijf geeft al haar medewerkers de ruimte om 10 procent van hun werktijd in te vullen met vrijwilligerswerk. Zoiets vormt een bedrijf, het zorgt voor een bepaalde cultuur en trekt betrokken mensen aan.”

“Natuurlijk hoeft de betrokkenheid niet bij alle bedrijven zo groot te zijn; het begint met kleine stappen en soms is dat ook al genoeg. Maar wij zijn er echt van overtuigd dat vrijwilligerswerk in bedrijfsverband niet alleen iets oplevert voor de maatschappij, maar ook voor bedrijven zelf. Het is een wisselwerking.”

[activecampaign form=30]

Lees meer over Better Capitalism op Business Insider: