• Gidara Energy is een joint venture tussen het Nederlandse G.I. Dynamics B.V. en het Amerikaanse Ara Partners.
  • Het bedrijf heeft een technologie in handen waarmee ze niet-recyclebare afvalstromen kunnen omzetten tot waardevolle eindproducten zoals methanol.
  • Dit methanol kan dan weer worden vermengd met brandstof om biobrandstof te maken.
  • Het bedrijf gaat voor dit proces een eigen fabriek bouwen in het Amsterdamse Havengebied.

Het belang van recyclen is inmiddels doorgedrongen tot de meeste consumenten en bedrijven.

Velen van ons scheiden braaf papier, glas, restafval en soms plastic, en veel bedrijven voeren hun afvalstromen gescheiden af. Maar soms is afval niet te recyclen. Die reststromen worden doorgaans verbrand of in de grond gestopt.

Als het aan technologiebedrijf Gidara Energy ligt, wordt dat echter verleden tijd. De joint venture tussen het Nederlandse G.I. Dynamics B.V. en het Amerikaanse Ara Partners heeft namelijk een technologie ontwikkelt waarmee ze niet-recyclebare afvalstromen kunnen omzetten tot waardevolle eindproducten zoals methanol. Dit kan dan weer worden vermengd met brandstof om biobrandstof te maken.

Business Insider sprak met Gidara-Cdirecteur Wim van der Zande over het belang van deze technologie en wat dit kan betekenen voor de energietransitie.

Vertel eens wat meer over die techniek die jullie gebruiken?

Van der Zande: “We hebben in 2019 de HTW-technologie aangekocht die oorspronkelijk ontwikkeld werd door RWE en Thyssenkrupp. Deze vergassingstechnologie kan dus gebruikt worden om niet-recyclebaar afval – bijvoorbeeld bouwafval – om te zetten in waardevolle eindproducten, zoals biobrandstof.”

“Het voordeel is dat deze technologie al bewezen is, waardoor onze rol vooral ligt bij het koppelen van de juiste partijen en de integratie van projecten.”

Wim van der Zande. Foto: Gidara Energy
Wim van der Zande. Foto: Gidara Energy

En een van die projecten is een eigen fabriek in Amsterdam?

“Dat klopt. We gaan onze eigen biobrandstoffabriek bouwen in de haven van Amsterdam: Advanced Methanol Amsterdam (AMA).”

“De fabriek zal gevestigd worden op het BioPark, een nieuw deel van de haven dat speciaal is ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Er werken daar ook al bedrijven aan synthetische vliegtuigbrandstof en brandstoffen gemaakt uit plastic afval.”

“De grond wordt nu bouwklaar gemaakt en we verwachten dat de fabriek in 2024 volledig operationeel zal zijn. Als het zover is, zullen we gemiddeld 87,5 kiloton methanol per jaar produceren uit 175 kiloton niet-recyclebaar afval. Dat is te vergelijken met de jaarlijkse afvalproductie van 290.000 huishoudens.”

Wat zijn de voordelen van deze werkwijze?

“Er wordt door deze fabriek natuurlijk minder afval verbrand, waardoor het aantal broeikasgassen wordt teruggedrongen. En methanol wordt doorgaans gemaakt uit fossiele brandstoffen, dus die bespaar je op deze manier.”

“De CO2 die vrijkomt bij de productie van de methanol wordt in de fabriek opgevangen en via een al bestaande leiding naar de glastuinbouw in het Westland gevoerd. Andere reststoffen, zoals het bodemproduct, zullen terug geleverd worden aan de afvalwerker om uiteindelijk te worden gebruikt als cementvulling.”

“De vraag naar biobrandstof groeit. In 2030 moeten alle grote oliemaatschappijen hun brandstof bijmengen met minstens 3,5 procent op afvalstromen gebaseerde methanol. Met onze techniek helpen we Amsterdam, Nederland en in de toekomst ook de rest van de wereld bij de energietransitie.”

Het plan voor de AMA-fabriek in de Amsterdamse haven. Foto: Gidara Energy
Het plan voor de AMA-fabriek in de Amsterdamse haven. Foto: Gidara Energy

Heeft wat jullie doen genoeg potentie om de keten te veranderen?

“Onze technologie draagt zeker bij aan de vergroening van de sector, maar de vraag naar biobrandstof groeit zo hard dat we dit niet alleen kunnen. Ik zie veel nieuwe innovaties op de markt waarvan ik hoop dat ze doorzetten want de energietransitie is alleen mogelijk als iedereen samenwerkt. We juichen concurrentie dus alleen maar toe.“

“Waar we ons in onderscheiden van veel andere spelers op de markt, is dat we werken met een bewezen technologie. Hierdoor kunnen we relatief snel schakelen. We zien de fabriek in Amsterdam dan ook als een blauwdruk voor dergelijke fabrieken in de rest van de wereld.  We zijn al bezig met de uitrol naar andere locaties in Europa.”

“Onze toekomstvisie is een netwerk van lokale fabrieken. Geen grote raffinaderijen zoals je nu wel ziet, maar plaatselijke productiefaciliteiten waar afval uit de directe omgeving wordt omgezet naar methanol en vervolgens plaatselijk wordt bijgemengd.”

[activecampaign form=30]

Lees meer over Better Capitalism: