• Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking van gemeenten is afgelopen jaar explosief gestegen.
  • WOZ-bezwaarbureaus krijgen hiervan de schuld.
  • Maar volgens Binnenlands Bestuur ligt de oorzaak vooral ergens anders: bij de gestegen huizenprijzen.
  • Lees ook: WOZ-waarde te hoog? Zo maak je bezwaar

In het begin van het jaar ontvangen huizenbezitters van hun gemeente een nieuwe schatting van de WOZ-waarde van hun woning. Deze waarde dient als basis voor veel verschillende belastingen, zoals de de onroerende zaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. Denk je dat de waarde van jouw huis te hoog ingeschat is, dan kun je hiertegen bezwaar maken bij je gemeente.

Dat gebeurt massaal. Afgelopen jaar verdubbelde het aantal bezwaarschriften zelfs naar 627.000. Die enorme stroom aan bezwaarschriften is gemeenten een doorn in het oog, want het legt een groot beslag op de ambtelijke organisatie.

Gemeenten geven vooral de vele bureaus die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde hiervan de schuld. Voor die WOZ-bezwaarkantoren is het een lucratieve business. Ze werken op ‘no cure no pay’-basis. Dit houdt in je via zo’n bedrijf gratis bezwaar kan indienen tegen de WOZ-beschikking van je gemeente. Blijkt het bezwaar gegrond, dan moet de gemeente een vergoeding betalen aan het WOZ-kantoor.

Verband tussen ontwikkeling WOZ-waarde huizen en aantal bezwaarschriften

Het kabinet wil met nieuwe wetgeving die WOZ-kantoren aanpakken, door hun inkomsten te beperken. Maar experts vragen zich af of die nieuwe wet wel gaat helpen, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Volgens woningmarktexpets is de vloedgolf aan bezwaarschriften niet zozeer te wijten aan de opmars van die WOZ-kantoren, maar aan de stijging van de huizenprijzen.

Binnenlands Bestuur vroeg bij de Waarderingskamer de cijfers over de ontwikkeling van de WOZ-waarde van woningen in ons land op en legde deze naast het aantal ingediende bezwaarschriften. Hierin is een duidelijk patroon te zien: in jaren waarin de WOZ-waarde over de hele linie toenam, maakten ook meer mensen bezwaar.

LEES HIER het volledige artikel van Binnenlands Bestuur: Woningmarkt boosdoener WOZ-bezwaren