• Staatssecretaris Marnix van Rij wil commerciële bureaus aanpakken die bemiddelen bij het afhandelen van bezwaren tegen de WOZ-waarde.
  • Volgens Van Rij worden gemeenten overstelpt met bezwaren en verdienen bureaus ongeveer 600 euro per gewonnen zaak.
  • Een verlaging van de vergoeding voor WOZ-bezwaren en directe uitbetaling aan belastingplichtigen moeten het verdienmodel van bureaus minder lucratief maken.
  • Lees ook: In deze 10 gemeenten wordt het meest bezwaar gemaakt tegen een te hoge WOZ-waarde

Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscale Zaken wil de rol inperken van bureautjes die voor burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning. Deze commerciële bureaus verdienen hier veel geld mee en gemeenten klagen uitgebreid over de hoeveelheid bezwaarschriften die ze moeten afhandelen. Van Rij kondigt nu een aantal concrete maatregelen aan om hier een einde aan te maken.

Door de komst van de bureaus die op basis van ‘no cure no pay’ bezwaar aantekenen, is het aantal bezwaar- en beroepsprocedures enorm gegroeid, zegt Van Rij. Daardoor zijn ook de te vergoeden proceskosten flink gestegen.

In 2021 werd voor 18 miljoen euro aan proceskosten uitbetaald, over 210.000 WOZ-zaken, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer die door het ministerie van Financiën zijn verstrekt. Bijna de helft van die zaken (48,1 procent) werd door een ‘no cure no pay’ bedrijf aangespannen. In 2019 ging het nog om 12 miljoen euro, waar 36 procent van de zaken door een commercieel bedrijfje was aangespannen.

“Gemiddeld verdient zo’n bedrijf ongeveer 600 euro per gewonnen zaak”, zegt Van Rij. “Bij doorprocederen ligt dit bedrag nog hoger. Dit staat niet in verhouding tot het belastingvoordeel. Naast dat hierdoor over de rug van mensen geld wordt verdiend, legt dit groeiende aantal bezwaar- en beroepsprocedures ook een steeds groter wordende druk op de uitvoering van de fiscale wetgeving en de rechtspraak. Gemeenschapsgeld vloeit zo weg naar commerciële partijen.”

Vergoeding WOZ direct uitbetalen aan belastingplichtige

De staatssecretaris wil onder meer de wet zo aanpassen dat de vergoeding standaard aan de belastingplichtige wordt uitbetaald: de woningbezitter dus, in plaats van het bezwaarbedrijf. Ook de vergoeding wordt verlaagd. "Door de voorgenomen verlaging brengen we de vergoedingen meer in verhouding met het werk dat de bedrijven verrichten en wordt het verdienmodel van deze bedrijven een stuk minder aantrekkelijk", zegt Van Rij.

Joas Hollander, jurist bij WOZ-bureau WOZwet.nl, zegt dat de staatssecretaris "erg de nadruk legt op de kosten, maar niet op de baten die onze sector met zich meebrengt". Hij stelt dat "in 4 op de 10 gevallen de WOZ-waarde met gemiddeld bijna 9 procent wordt verlaagd, omdat de gemeente de WOZ-waarde simpelweg fout heeft vastgesteld".

"Ik krijg de indruk dat de staatssecretaris helemaal geen controle meer wil daarop. Maar het voornaamste waar we tegenaan lopen is dat de overheid ongelooflijk veel geld investeert in het blussen van brandjes, maar dat ze zich niet bezighoudt met de kern van de problematiek: foute WOZ-waarden". Volgens WOZwet.nl is "de 11 miljard euro die met deze belastingen wordt opgehaald, voor een groot deel dus onterecht. En daar moeten burgers tegen beschermd blijven".

Eigenaar Kevin Pruimboom voegt nog toe dat "deze voorgestelde maatregelen, bijvoorbeeld het verlagen van de proceskostenvergoeding, er alleen maar voor gaan zorgen dat de WOZ-bureaus die geen moeite steken in de bezwaren, kunnen blijven bestaan. Precies waar juist zoveel kritiek op is. Maar WOZ-bureaus die nog écht onderzoek en deskundigheid inzetten, worden gedwongen hun inzet per dossier te verminderen, omdat er geen budget meer voor is. Op die manier wordt het probleem alleen maar groter, terwijl het zo eenvoudig vooraf voorkomen zou kunnen worden."

LEES OOK: De huizenprijzen dalen, maar de WOZ-waarde van je woning stijgt: zo kun je bezwaar maken