• Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. In Laarbeek is de rekening gemiddeld 220 euro hoger dan vorig jaar.
  • De afvalstoffenheffing schiet met 9,5 procent fors omhoog. Niet eerder stegen de kosten die huiseigenaren en huurders betalen voor het ophalen van huisvuil zo hard. 
  • Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg.

Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. De stijging ligt fors hoger dan die van vorig jaar (3,4 procent) en is vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Vooral de afvalstoffenheffing schiet met 9,5 procent fors omhoog, aldus de VEH. Niet eerder stegen de kosten die huiseigenaren en huurders betalen voor het ophalen van huisvuil zo hard, geeft de vereniging aan. In 157 gemeenten bedraagt de stijging meer dan 10 procent, en zes gemeenten verhogen de heffing met meer dan 50 procent. Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt zijn de onderlinge verschillen groot.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt volgens VEH de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Met die verhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen, aldus VEH.

De lastenverzwaring kan inwoners flink in hun portemonnee raken, constateert de VEH. In Laarbeek is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld 220 euro hoger dan in 2019. In Etten-Leur, Oldebroek, Waddinxveen en Apeldoorn gaan de gemeentelijke aanslagen met bedragen tussen de 125 en 175 euro omhoog. In negentien gemeenten dalen de woonlasten, veelal met een of enkele euro’s.

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente, maar geen ozb.

Afvalstoffenheffing grootste kostenstijger

Gemiddeld schiet de afvalstoffenheffing met een record van gemiddeld 9,5 procent fors omhoog. In 157 gemeenten gaat deze woonlast met meer dan 10 procent omhoog en zes gemeenten verhoogt de heffing zelfs met meer dan 50 procent.

Koploper is de gemeente Etten-Leur. Hier betalen huishoudens maar liefst 151 euro (+64%) méér voor het ophalen van het huisvuil dan vorig jaar. Inwoners van Ooststellingwerf, Lansingerland, Sint-Michelsgestel en Lingewaard betalen dit jaar tussen de 86 euro en 103 euro meer.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Deze belasting steeg vorig jaar van 13 euro naar 31 euro per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om deze kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb).

De Vereniging Eigen Huis vindt dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen het Rijk en de gemeenten over de bekostiging van deze zorgtaken. "Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen."

Onder de streep vaak flink hogere woonlasten

De lastenverzwaring kan inwoners flink in hun portemonnee raken. In Laarbeek is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld 220 euro hoger dan in 2019. Etten-Leur, Oldebroek, Waddinxveen en Apeldoorn doen daar niet veel voor onder; hier gaan de gemeentelijke aanslagen met bedragen tussen de 125 euro en 175 euro omhoog.

In 19 gemeenten dalen dit jaar de woonlasten. Vaak is dat met een gering bedrag van een of enkele euro’s. Maar huiseigenaren in Westerwolde-Bellingwedde, Koggenland, Medemblik, Haren (Gr) en Hoorn kunnen een grotere lastenverlichting tegemoet zien. Hier daalt de aanslag van de gemeente dit jaar met bedragen tussen de 21 en 82 euro.

Op eigenhuis.nl/woonlasten staan interactieve provinciekaarten met de ontwikkeling van de verschillende woonlasten per gemeente.

LEES OOK: Dit verandert per 1 januari 2020 voor huizenbezitters: hypotheekrenteaftrek, NHG en energielasten