Er komt voorlopig geen minimumtarief van 16 euro per uur voor zelfstandige ondernemers.

Minister Koolmees van Sociale Zaken ziet af van een minimum uurtarief voor zzp’ers, na overleg met diverse belanghebbenden.

Het is volgens Koolmees aan vakbonden, werkgevers en andere belangenpartijen om te zorgen dat tarieven niet te laag zijn.

Het kabinet trekt een wetsvoorstel in om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een minimumuurtarief te laten verdienen. Dat maakt minister Wouter Koolmees maandag bekend.

Koolmees noemt het “teleurstellend” dat er geen minimumtarief komt. Er waren te veel bezwaren tegen het voorstel. Het kabinet zoekt naar een andere manier om te lage tarieven tegen te gaan.

Zelf worstelde het kabinet ermee vast te stellen welke uren precies moeten worden meegerekend. “Deze regels moeten gelden voor een grote diversiteit aan opdrachten”, schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. “Het is helaas niet mogelijk gebleken om hier eenvoudig toepasbare regels voor te bedenken.”

Ook de zelfstandigenverklaring is van de baan. Deze zou juist gelden voor de ‘bovenkant van de markt’: zelfstandigen die minimaal 75 euro per uur vragen. Bij opdrachten voor langer dan een jaar geeft zo’n verklaring opdrachtgever en ondernemer meer zekerheid.

Voorlopig vertrouwt Koolmees op overleg tussen werkgevers, vakbonden en andere belanghebbenden over afspraken om te lage uurtarieven voor zelfstandigen tegen te gaan.

Geen minimumtarief voor zzp'er

Om de zzp’ers aan de ”onderkant” van de arbeidsmarkt te beschermen tegen armoede en schijnzelfstandigheid wilde het kabinet een minimumtarief van 16 euro per uur invoeren. Dat bedrag zou voldoende moeten zijn om van te leven en om daarnaast bijvoorbeeld een verzekering voor arbeidsongeschiktheid te nemen.

Voor zzp’ers die prima verdienen zou er juist meer vrijheid te ondernemen.

Met de plannen wilde Koolmees zzp’ers en opdrachtgevers meer duidelijkheid geven over hun relatie, en dus voorkomen dat er sprake is van een verkapt dienstverband.

Ongeveer 75.000 zzp’ers verdienen minder dan 15 euro per uur, bijvoorbeeld in de bouw, de zorg of bij de postbezorging.

Vakbond CNV vond het minimumtarief van 16 euro per uur veel te laag en wil dat zzp'ers minstens 25 euro per uur verdienen.

LEES OOK: Zzp’er dwingen tot afsluiten arbeidsongeschikheidsverzekering is strijdig met Europees recht, zegt belangenclub