Minister Wouter Koolmees moet binnenkort een besluit nemen over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Volgens een belangenorganisatie van zzp’ers is zo’n verzekering in strijd met het Europees recht.

Werkgevers en vakbonden hebben een voorstel gedaan waarbij een zzp’er bij een jaarinkomen vanaf 20.000 euro per maand tussen de 120 euro en 200 euro kwijt is aan de verzekering.

 Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd. De Werkvereniging is naar eigen zeggen de grootste belangenorganisatie van zzp’ers en andere modern werkenden.

“In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. “Wij hebben laten toetsen of dat in het licht van Europese wetgeving überhaupt wel mogelijk is. De conclusie was dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het kabinet heeft dus een groot probleem als dit voorstel wordt overgenomen.”

Volgens Wouters is het voorstel niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. “Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

De Werkvereniging wil dan ook dat het kabinet het voorstel van tafel haalt om jarenlange juridische procedures te voorkomen. “Het bizarre is ook dat wij als belangenorganisatie er helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp’er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden”, aldus Wouters.

Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78 procent van de zzp’ers zo’n verzekering ook helemaal niet wil. Wouters: "Tegen werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp’ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest."

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'er

Afgelopen maart presenteerden werkgevers en vakbonden via de Stichting van de Arbeid een voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bestudeert het plan en komt voor de zomer met een besluit.

Naar schatting zal een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt zijn aan de verplichte aov. Netto is dat tussen de 85 en 150 euro per maand.

Betrokkenen kunnen voor het eigen risico kiezen uit een half jaar, één jaar of twee jaar voordat de uitkering ingaat. Een langere wachttijd betekent een lagere premie.

De verzekering moet een zzp’er behoeden voor armoede als zij door een ongeval of ziekte langdurig niet kunnen werken. De uitkering kan doorlopen tot de AOW-leeftijd.

De publieke verzekering zal een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Zo’n 70 procent van de zzp’ers valt daaronder. Maandelijks betekent dat een uitkering van 1.650 euro bruto, gelijk aan het wettelijk minimumloon.

LEES OOK: Dit gebeurt er met je maximale hypotheek als je als zzp'er verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten