De deur voor het Britse bedrijf Cuadrilla om te boren naar schaliegas in Nederland staat weer op een kier. Zij het een kleine kier.

Cuadrilla kreeg eerder een vergunning van minister Henk Kamp van Economische Zaken om naar schaliegas te zoeken in Brabant. Maar vorig jaar besloot Kamp om de vergunning niet te verlengen.

Het Britse bedrijf vond dat zeer onterecht en stapte naar de bestuursrechter. Die oordeelde donderdag dat de minister toch weer naar het dossier moet kijken.

Cuadrilla wil nu met de minister om tafel om te praten over zijn idee voor een eventuele onderzoeksboring in opdracht van de regering die meer informatie moet opleveren over de hoeveelheid schaliegas in de diepe ondergrond én de mogelijke gevaren van winning. “We bieden onze expertise aan en willen constructief meedenken”, zei directeur Frank de Boer donderdag.

De Boer reageerde opgetogen op de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. “We proberen al jaren om boringen naar schaliegas op verantwoorde wijze mogelijk te maken in Nederland. Het is een moeizaam traject geweest en dan is deze uitkomst goed voor je rechtvaardigheidsgevoel.”

Gevolgen voor het milieu

De winning van schaliegas is omstreden omdat er schade aan milieu en bodem kan ontstaan. Het is een aardgas dat opgesloten zit tussen kleideeltjes in oeroude steenlagen, op kilometers diepte onder de grond.

Om het gas te winnen pompen bedrijven onder grote druk water, soms gemengd met chemicaliën, in de schalielaag. Daardoor ontstaan er in de steenlagen kleine scheurtjes, waardoor het gas via de boorleiding kan ontsnappen naar het oppervlak.

Over de winning in Europa bestaat nog veel onduidelijkheid. Tegenstanders maken zich zorgen over de vervuiling van het drinkwater door het boren. Bovendien bestaat er een risico op aardbevingen, zoals eerder in Engeland en de VS gebeurde, en is schaliegas geen duurzame energiebron.

Hoeveel schaliegas?

Deskundigen verschillen daarnaast van mening over het potentieel van schaliegas in Nederland. Schattingen lopen uiteen van 100 tot 480 miljard kubieke meter bij een jaarlijks verbruik in Nederland van 40 tot 50 miljard kubieke meter. Cuadrilla zegt dat een voorraad van 100 miljard kubieke meter economisch al interessant is.

Een groep hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid is een stuk sceptischer. In een manifest twee jaar geleden schreven ze dat de hoeveelheid schaliegas in Nederland relatief klein is, zo’n 5 tot 10 procent van Slochteren. Deze hoeveelheid levert 5 tot 15 jaar extra gas op, voor die periode een paar duizend banen en in totaal zo’n 20 tot 30 miljard euro.

De ecologische schade kan echter oplopen tot een veelvoud van dit bedrag, bijvoorbeeld door vervuiling van het grondwater. Volgens de hoogleraren kan Nederland zich beter concentreren op het halen van de duurzame energiedoelstelling van 16 procent in 2020.

Gedoe in Boxtel

Het Britse Cuadrilla lag eerder in de clinch met de gemeente Boxtel, waar de Britten een stuk grond huurden op een bedrijventerrein voor een eventuele proefboring. De gemeente weigerde echter de huur te verlengen en zei dat de huurovereenkomst is afgelopen. Cuadrilla meende recht te hebben op verlening van het huurcontract.

Boxtel kreeg ongeveer 120.000 euro per jaar voor de verhuur van de beoogde boorlocatie, maar in de buurt was veel weerstand tegen de uitgekozen plek. Na het besluit van Kamp om de commerciële winning van schaliegas vijf jaar lang niet toe te staan, liet Cuadrilla een eventuele rechtszaak tegen de gemeente Boxtel zitten.

Kamp laat donderdag weten dat hij nog even tijd nodig heeft om goed te bepalen wat de uitspraak van de bestuursrechter betekent. "Vast staat wel dat ook deze uitspraak niets af doet aan het beleid dat tot 2023 geen commerciële boringen naar schaliegas zijn toegestaan."

LEES OOK: Shell zegt sorry tegen Groningers voor schade door gaswinning