Politiek verslaggever Frits Wester van RTL Nieuws zal tijdelijk niet te zien zijn bij het programma. “Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten dat momenteel niet toe”, verklaart de politiek commentator vrijdag op de website van RTL Nieuws.

Aanleiding voor de rustpauze van Wester is de uitzending van RTL Nieuws op 8 september waarin de gevierd politiek verslaggever beschonken leek te zijn. De uitzending “verliep niet zoals RTL en de kijker hem gewend zijn. RTL is daarover in gesprek gegaan met Frits”, aldus RTL Nieuws.

Eerder zei Wester over zijn optreden die dag moe te zijn geweest, en niet dronken. Dat was niet de indruk van veel kijkers, bleek op sociale media. Het leidde ertoe dat RTL besloot dat Wester voor het eerst in jaren geen verslag mocht doen van Prinsjesdag.

De omroep en Wester hebben nu samen besloten dat het tijd is voor een pauze.

“Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken. RTL steunt me hierin en ik hoop dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven”, aldus Wester.

Wanneer je in dienst bent en door ziekte niet kan werken, moet het loon worden doorbetaald door de werkgever. Maar geldt dat ook bij "gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol"?

De wet schrijft voor dat een werkgever maximaal twee jaar (104 weken) minimaal 70 procent van het loon doorbetaalt als een werknemer uitvalt door ziekte. De vraag of Wester ziek is, is een interessante.

Ziek of verwijtbaar handelen?

Als een werknemer alcoholproblemen heeft, is een belangrijke vraag of er sprake is van een verslaving of niet. Een verslaving aan alcohol of drugs geldt als een chronische ziekte, valt te lezen op Arbeidsrechter.nl.

Als werkgever moet je de werknemer hierbij ondersteunen en helpen met het oplossen van de verslaving. Het gebruik van verdovende middelen leidt niet zomaar tot arbeidsongeschiktheid, maar een verslaving wél, stelde het hof in Den Bosch. Dat werd later bevestigd door het hof in Den Haag, schrijft juridisch adviseur Flynth.nl.

"Dat betekent aanspreken op alcohol- en drugsgebruik en hulp bieden, opdat de werknemer meer kans heeft van de verslaving af te komen", aldus Arbeidsrechter.nl.

Ook moet de werkgever professionele begeleiding bieden en voldoende tijd voor herstel. De verslaving moet officieel worden gemeld, waarna de werknemer ziek wordt gemeld door de bedrijfsarts. Er wordt een bepaalde richtlijn gevolgd met betrekking tot de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en begeleiding en re-integratie van de werknemer.

Het vervelende aan een verslaving is dat je er niet zomaar vanaf komt. Een werkgever kan dan ook te maken krijgen met het herhaaldelijk terugvallen van de werknemer, waardoor die meer dan twee jaar uit de running is, maar niet aaneengesloten. De werknemer zou daarom niet ontslagen kunnen worden.

Een kantonrechter in Rotterdam nam echter niet de afwezigheid van de werknemer als uitgangspunt maar de duur van de medische behandeling en begeleiding. De behandeling duurde ononderbroken al drie jaar waardoor de werknemer wel kon worden ontslagen.

Een werknemer die het tijdens zijn verslaving nogal bont maakt door zich niet aan de regels van het bedrijf te houden, mag ook niet zomaar worden ontslagen, blijkt uit uitspraken.

In 2016 oordeelde een rechter dat een werknemer "onder invloed van zijn ziekte handelde", aldus Flynth. Ook eerder, in 2015, kon een gokverslaafde collega 10.000 euro met zijn werktelefoon vergokken zonder te worden ontslagen. Hij deed dit "onder invloed van zijn verslaving", oordeelde rechter.

Geen verslaving maar 'gewoon drugs- of alcoholmisbruik'

Als er geen sprake is van een verslaving, maar alleen van drugs- of alcoholmisbruik, dan gelden al deze verantwoordelijkheden voor de werkgever niet per se. In dit geval ligt ontslag eerder op de loer.

Als een werknemer door incidentele dronkenschap "verwijtbaar handelt", kan een werkgever in het uiterste geval wel kijken naar ontslag.

Het is aan de kantonrechter om te bepalen of er een dringende reden voor ontslag is. Bij alcohol- of drugsmisbruik moet het handelen van de werknemer expliciet verwijtbaar zijn. Als dit niet het geval is, wordt ontbinding van het dienstverband afgewezen.

Arbeidsrechter.nl geeft het volgende voorbeeld: "Een werknemer die met een te hoog alcoholpromillage op zijn werk verscheen, maar direct zijn medewerking verleende aan blaastesten, erkende een grote fout te hebben gemaakt en direct hulp zocht, was niet zodanig verwijtbaar dat de arbeidsovereenkomst niet kon worden voortgezet, ook al stond het ongeoorloofde alcoholgebruik vast."

Ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld wel als de werknemer "zich ondanks waarschuwingen overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag’’. Een werknemer die alcohol had genuttigd tijdens werktijd, is na een uitspraak van het hof alsnog op staande voet ontslagen.

Tegelijkertijd kunnen zich in een dergelijk geval verzachtende omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld als niet op dezelfde manier is opgetreden tegen collega's met hetzelfde probleem. Of als een werknemer een uitstekende en lange staat van dienst heeft, die niet in verhouding is met de ernst van het alcohol- of drugsmisbruik.

Lees meer over arbeidsrecht: