Fintechbedrijf Floryn staat in de startblokken voor 2020. Woensdag maakte de jonge kredietverstrekker voor MKB-bedrijven bekend in totaal voor 60 miljoen euro aan schuldfinanciering te hebben opgehaald bij onder andere de bank NIBC.

Daarmee heeft Floryn het geld binnen om in 2020 zelf leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven.

De aanvraagprocedure van Floryn verloopt geheel online. Voor de beoordeling maakt het bedrijf uit Den Bosch gebruik van slimme algoritmes die voor de data-analyse zorgen, zodat ondernemers binnen een dag uitsluitsel hebben over hun aanvraag.

“We schatten risico’s in op basis van zes maanden aan banktransacties van een bedrijf. Dat zegt veel meer dan de jaarresultaten over de afgelopen drie jaar, waar banken vaak om vragen”, zegt mede-oprichter en CEO Sven van der Biezen in een toelichting tegenover Business Insider. “Al maakt het natuurlijk wel iets uit of een onderneming zes maanden bestaat of zes jaar.”

Floryn werd in 2016 opgericht door Van der Biezen, samen met Marijn van Aerle en Gion van den Bogaert. In 2017 kreeg hun bedrijf een kapitaalinjectie van 6 miljoen euro, onder meer van investeringsmaatschappij Peak Capital en Kalo Bagijn, mede-oprichter van BinckBank en Brand New Day.

Ook enkele vermogende informal investors stapten in. De drie oprichters hebben samen nog een substantieel minderheidsbelang in Floryn, dat begon onder de naam InvoiceFinance.

Inmiddels werken er vijftig mensen bij Floryn, dat is gevestigd in de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch.

Lees ook op Business Insider

Business Insider sprak met CEO Sven van der Biezen over de werkwijze van Floryn, de concurrentie met banken en het onderscheid met andere fintechs die zich richten op alternatieve financiering voor MKB-bedrijven.

Floryn verstrekt leningen tussen de 10.000 euro en 2 miljoen euro aan MKB-bedrijven. Waar ligt het raakvlak met banken?

Van der Biezen: “Tot 250.000 euro is het voor banken niet heel interessant om MKB-leningen te verstrekken. Bij bedragen tussen de 250.000 euro en 5 miljoen euro verstrekken banken wel leningen. Maar ze zetten ook eigen startups in waar wij mee concurreren, zoals Fundr van Rabobank en New10 van ABN Amro.”

Wat is het verschil tussen Floryn en een online kredietverstrekker zoals Spotcap?

“Eigenlijk kun je ons beter vergelijken met de fintech-startups van grootbanken dan met een partij als Spotcap. Dat is weliswaar één van de weinige andere spelers die ook zwaar inzet op automatische data-analyse voor het verstrekken van online kredieten. Maar Spotcap richt zich op een ander segment met leningen zonder onderpand, zogenoemde unsecured loans, die je als ondernemer binnen een vaste termijn weer aflost.”

“Floryn richt zich juist op doorlopende kredieten. Dat is meer vergelijkbaar met rood staan op je betaalrekening. De basisrente bedraagt op jaarbasis 4,9 procent. Vervolgens is er een opslag op basis van het risicoprofiel van bedrijven. De rente voor een bedrijf met een gemiddeld risicoprofiel bedraagt tussen de 6 tot 10 procent op jaarbasis. Daarmee zijn we behoorlijk competitief. Overigens betalen ondernemers bij ons alleen op het moment dat ze van de kredietfaciliteit gebruik maken. Er zijn verder geen vaste bereidstellingskosten, zoals banken die wel hanteren.

Welke zekerheden vraagt Floryn aan ondernemers?

“We kijken naar de debiteuren van een bedrijf en de casfhlow die dat per maand oplevert. Daar komt dan een pandrecht op bij het verstrekken van een kredietfaciliteit.”

Hoeveel procent van de aanvragen wijzen jullie af?

“Afgelopen kwartaal kregen we 4.600 aanvragen. Gemiddeld accepteren we één op de zes tot zeven aanvragen.”

Wat zijn sectoren waar Floryn relatief veel kredieten aan verstrekt?

“We staan in principe open voor elk MKB-bedrijf. Maar sectoren die je veel terugziet, zijn de zakelijke dienstverlening, ICT, de bouw, transport en groothandel. Die willen vaak iets meer financiële ruimte om investeringen te doen.”

Hoe gaat het financieel met Floryn?

“We maken nog geen winst en richten ons in eerste instantie op groei van de kredietverlening. Die is tot nu toe op jaarbasis telkens gestegen een factor van bijna 3. Voor 2020 verwachten we overigens break-even te kunnen draaien.”

Waar wil je staan met Floryn over drie jaar?

“Drie jaar is ver weg. We werken liever met een 100- dagenplan. We willen meer ondernemers helpen in Nederland met behulp van slimme technologie. Dat kunnen we goed, mede omdat het bedrijf voor een groot deel bestaat uit dataspecialisten en developers. In die zin zijn we echt een fintechbedrijf, meer dan sommige andere spelers die dat label dragen. We werken aan plannen om uit te breiden in Europa, maar moeten nog beslissen met welk land we willen beginnen.”

LEES OOK: Deze ondernemer werd 9 keer ontslagen en begon zonder ervaring een beautymerk – nu verkoopt hij 1 miljoen moddermaskers per jaar