• De flexbranche klimt dit jaar naar verwachting uit het coronadal en groeit met 10 procent, verwacht het Economisch Bureau van ING.
  • Tijdens vorige crises bleek dat bedrijven tijdens groei in de herstelperiode vooral flexibel personeel inhuren.
  • Een deel van de bedrijven kampt nu al met een personeelstekort.

De flexbranche, zoals uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven, zal dit jaar een krachtig herstel laten zien na een sterke volumedaling in 2020.

Naar verwachting groeit het werkvolume in 2021 met circa 10 procent, na een krimp van 14 procent vorig jaar, toen de sector hard werd geraakt door de coronacrisis. Dat meldt het Economisch Bureau van ING.

Volgens ING weet de flexbranche weer snel te herstellen nu de economie aantrekt. Tijdens eerdere crises is volgens de bank gebleken dat veel bedrijven in geval van groei bij voorkeur eerst flexibel personeel inhuren in plaats van direct vast personeel in dienst te nemen.

Het herstel blijkt onder meer uit de ontwikkeling van het aantal uitzenduren. Over de eerste vier maanden van het jaar lag het aantal uitzenduren gemiddeld 17 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit komt enerzijds doordat het aantal uitzenduren vorig jaar in april met 24 procent kromp door de uitbraak van het coronavirus. Anderzijds was er vorig jaar in het eerste kwartaal sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt waardoor het aantal uitzenduren al daalde.

Met de groei van de economie en een minder snel oplopende werkloosheid, dankzij financiële steun van de overheid, keert de krapte op de arbeidsmarkt in de loop van het jaar weer terug.

Nu al een tekort aan arbeidskrachten

Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu al aan een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor de uitvoering van hun activiteiten te zien. In sommige sectoren, zoals de bouw, techniek, ICT en de accountancy, is de krapte nooit weggeweest, aldus ING.

Onlangs sloten werkgevers en vakbonden een historisch akkoord om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarmee staat de flexbranche volgens ING aan de vooravond van grote veranderingen.

Lees ook: Akkoord over flexwerk: nulurencontract verdwijnt en zzp’er moet minimaal €35 per uur verdienen

Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER), waarmee werkgevers en werknemers invloed willen uitoefenen op de formatie.

De strengere regelgeving om flexwerkers meer zekerheid te bieden behelst onder meer het schrappen van nulurencontrachten, een verkorting van de periode dat uitzendwerk mag worden verricht en een minimumloon voor zzp'ers. Het is nog niet duidelijk of de plannen haalbaar zijn.

Vandaag werd bekend dat in navolging van de top, ook de achterban van werkgeversorganisatie CNV achter het akkoord staat. De ledenvertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd.

[activecampaign form=30]

Lees meer over flexwerken: