• De Eerste Kamer is op 19 december deels akkoord gegaan met het Belastingplan 2024.
  • Dit pakket brengt flink wat wijzigingen die voor werknemers en daarmee ook voor HR-professionals van belang zijn.
  • Zo gaat de onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog, net als de onbelaste kilometervergoeding, blijkt uit een overzicht van HR Praktijk.

Hoewel 2024 begonnen is zonder nieuw kabinet, zijn er per 1 januari wel allerlei fiscale wetten en regels veranderd. De Eerste Kamer is op 19 december akkoord gegaan met het Belastingplan 2024, waarbij de oorspronkelijke plannen van Prinsjesdag wel iets zijn aangepast. Een analyse van HR Praktijk zet de belangrijkste fiscale wijzigingen voor HR-professionals op een rij.

Verschillende regelingen zijn verruimd, andere regelingen juist beperkt. Zo stijgt de onbelaste kilometervergoeding van 0,21 euro per kilometer naar 0,23 euro per kilometer. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt, van 2,15 euro per dag in 2023 naar 2,35 euro per dag in 2024.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is per 2024 verkleind, en bedraagt 1,92 procent van de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom van een onderneming. In 2023 was dat nog 3 procent. Boven de grens van 400.000 euro is de vrije ruimte in de WKR 1,18 procent.

Hogere transitievergoeding bij ontslag

De transitievergoeding – het bedrag dat je als werkgever aan een werknemer betaalt bij een ontslag of niet verlengen van een contract – stijgt ook mee. In 2023 was de transitievergoeding maximaal 89.000 euro, of als het jaarsalaris hoger was maximaal één bruto jaarsalaris. Dit jaar is de maximale transitievergoeding 94.000, of als het jaarsalaris hoger is nog steeds maximaal één bruto jaarsalaris.

Bekijk het hele overzicht op HR Praktijk: Wetten, regelingen en wetsvoorstellen 2024, dit zijn de veranderingen en plannen