Als europarlementariër krijg je een aardig inkomen plus tal van vergoedingen. Maar je moet ook flink wat reizen, in ieder geval tussen de twee locaties in Straatsburg en Brussel. Vandaar dat aanwezigheid bij officiële zittingen van het parlement iets is waar speciaal op wordt gelet.

Zo krijgen europarlementariërs een verblijfsvergoeding (hotelkosten en daggeld) voor elke dag dat ze in Brussel of Straatsburg aanwezig zijn van 320 euro. Leden van het parlement moeten zich dan wel melden op de presentielijst.

Jaarlijks zijn er in Straatsburg twaalf algemene zittingen en worden er in Brussel vier mini-zittingen gehouden. Daarbij wordt gestemd over amendementen op Europese wetgeving, rapporten en resoluties.

Onderstaande grafiek van databureau Statista, gebaseerd op gegevens van Vote Watch Europe, geeft aan hoe trouw europarlementariërs zijn wat betreft hun aanwezigheid. Hierbij is een onderverdeling gemaakt per land.

Voor wie denkt dat afstand tot Straatsburg en Brussel van invloed is op de presentie bij zittingen van het Europees Parlement: daar is geen aanwijzing voor.

Weliswaar bungelen Cyprus en Griekenland onder aan het presentielijstje, maar daarna zijn Britse leden van het Europees Parlement de grootste spijbelaars.

Aan de andere kant scoort Malta het sterkst met een aanwezigheidspercentage van 94,73 procent. Nederlandse europarlementariërs doen het ook redelijk wat betreft de aanwezigheid bij officiële zittingen, al is een tiende plek natuurlijk niet heel bijzonder.

Lees meer: