Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00

Het is onwaarschijnlijk dat de euro op korte termijn herstelt van de recente dieptepunten ten opzichte van de Amerikaanse dollar, volgens analist Thomas de Caluwé van de Britse valutahandelaar Argentex. Die is sinds twee jaar ook actief op de Nederlandse markt en verleent valutadiensten aan zo’n 200 bedrijven in Nederland die internationaal actief zijn.

De euro heeft de afgelopen tijd veel terrein ingeleverd tegen de dollar. Dit jaar is de euro zo’n 14 procent in waarde gedaald tegenover de dollar. Maandag noteerde de Europese munt iets onder de 0,99 dollar per euro

De Caluwé wijt de verzwakking van de euro aan de energiecrisis en het feit dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente sterker heeft verhoogd dan de Europese Centrale Bank. Hierdoor is het voor marktpartijen relatief aantrekkelijker om geld op dollarrekeningen te parkeren. Hij denkt dat deze factoren voor een aanhoudende daling van de Europese munt zullen zorgen tot een niveau van mogelijk 90 dollar per euro tegen het einde van het jaar.

Volgens De Caluwé zal dat een voorlopige bodem vormen voor de eurodollarkoers. Dat betekent dat verdere dalingen onder 0,90 dollarcent niet zijn uitgesloten.

Business Insider sprak met De Caluwé over de ontwikkeling van de euro-dollarkoers en de impact van valutaschommelingen op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB).

Waarom is de euro relatief hard gedaald tegenover de dollar dit jaar?

"De voornaamste reden ligt bij het feit dat de Amerikaanse centrale bank heel snel en heel sterk de rente aan het verhogen is om inflatie aan te pakken. Je kunt zeggen dat de inflatie overal hoog is en dat centrale banken overal de rente verhogen. Maar belangrijk om hierbij te beseffen is dat de economie in de VS het relatief goed doet. De werkloosheid ligt op een heel laag niveau er is sprake van banengroei en dat zorgt ervoor dat de centrale bank de rente kan verhogen zonder politieke tegendruk. In Europa ziet het plaatje er anders uit."

"Daarnaast speelt de gascrisis een rol in Europa. De Verenigde Staten zijn een netto exporteur van energie en voelen de energieproblemen minder. Europa is heel afhankelijk van Rusland voor gas. Dat heeft tot gevolg dat de economische vooruitzichten flink verslechteren, als we een strenge winter krijgen. Er liggen ook scenario’s waarbij bedrijven moeten rantsoeneren. Dat zou uiteraard een drukkend effect hebben op de economie en daarmee op de euro."

Hoe uitzonderlijk is de huidige beweeglijkheid van valutamarkten vergeleken met het verleden?

"Heel uitzonderlijk. Dit jaar is de volatiliteit enorm gestegen. Normaal gesproken zijn de valutamarkten relatief saai en gebeurt er niet heel veel. Vanwege de interventies van centrale banken is het momenteel enorm spannend."

"Na de financiële crisis van 2008 hebben centrale banken de rente historisch laag gehouden om de economie te stimuleren. Nu hebben we te maken met hoge inflatie en centrale banken moeten actie ondernemen. Maar deze acties zijn niet altijd te voorspellen. Daarom hebben we zulke sterke volatiliteit op de valutamarkt. De markt beweegt elke keer als nieuwe financiële gegevens beschikbaar komen die van invloed kunnen zijn op de beslissingen van centrale banken."

Hoe worden bedrijven hierdoor geraakt?

"Een sterke dollar zorgt voor winnaars en verliezers. Het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf is bijna altijd importeur, dus door de zwakkere euro wordt het duurder om goederen in te kopen. Dan hebben bedrijven twee keuzes: of ze rekenen de hogere inkoopkosten door aan consumenten (door hun prijzen te verhogen), of ze doen het niet maar dan snijden ze zichzelf in de winstmarge. Bij de eerste keuze concurreer je jezelf mogelijk uit de markt."

"In Nederland zijn de winnaars beursgenoteerde bedrijven en MKB’ers die hun kosten door kunnen rekenen aan de eindconsument zonder dat ze de vraag naar hun eigen goederen en diensten zien zakken. Maar dat is niet voor elk bedrijf weggelegd."

"Hier en daar zien we ook dat MKB'ers kijken naar het inkopen van goederen, grondstoffen en halffabrikaten binnen Europa. Ze willen liever in euro’s betalen. Het competitieve voordeel dat er was door goederen uit China te halen, is bijna verdwenen omdat de euro minder waard is geworden ten opzichte van de dollar. Daarnaast zijn er veel logistieke problemen om goederen vanuit China naar Europa te krijgen: het duurt heel lang en containerprijzen zijn hoog."

"Vooruitkijkend naar 2023 ziet de situatie er niet veel rooskleuriger uit. De impact van de hoge inflatie blijft voelbaar en mensen zullen minder geld uitgeven. Dus het einde van de pijn is zeker niet in zicht."

Is het afdekken van valutarisico's voor bedrijven die internationaal zaken doen, duurder geworden?

"Ja, inderdaad. Het afdekken van valutarisico wordt sterk beïnvloed door het rentebeleid van centrale banken. Aangezien de verschillen in de basisrente tussen ontwikkelde landen sterk uiteenlopen, is dit terug te zien in de prijzen op de termijnmarkt van bepaalde valutaparen. Zo krijg je bijvoorbeeld een slechtere marktprijs om dollars om te zetten in euro’s op een bepaalde termijn in de toekomst dan een jaar geleden."


Lees meer over valuta: