• De PVV van Geert Wilders wil de erfbelasting afschaffen.
  • VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en de ChristenUnie willen de erfbelasting in de huidige vorm behouden of aanpassen.
  • Business Insider spitte de doorgerekende verkiezingsprogramma’s door voor concrete maatregelen rondom de heffing op erfenissen.

De PVV wil de erf- en schenkbelasting afschaffen. Dat zei voorman Geert Wilders in het RTL-programma Business Class.

De oppositiepartij wil op die manier vooral ondernemers helpen in deze economisch zware tijd, legde de PVV-voorman uit.

Hij vindt het “oneerlijk” als mensen die iets erven daarover nog een keer belasting moeten betalen. “Veel mensen vinden het terecht onredelijk, want ze hebben over dat geld al belasting betaald”, vindt Wilders.

Daarnaast ziet hij afschaffen van de erf- en schenkbelasting als een tegemoetkoming voor mensen met hogere inkomens, die waarschijnlijk te maken krijgen met hogere belasting in box 1.

PVV gaat met deze plannen verder dan veel andere politieke partijen.

Andere grote partijen kiezen voor hervormen erfbelasting

De VVD en het CDA willen willen de erfbelasting in de huidige vorm laten terwijl D66, GroenLinks, SP, PvdA en de ChristenUnie de erfbelasting op een andere manier willen inrichten. Dat komt naar voren uit doorrekening van de gedetailleerde verkiezingsplannen van deze partijen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De PVV heeft geen voorstellen ingediend bij het CPB en het PBL en deed dus niet mee aan de doorrekening.

Business Insider heeft de belangrijkste plannen rondom de erfbelasting van de bovengenoemde 7 politieke partijen op een rij gezet. De economische gevolgen (lastenverzwaring of -verlichting) zijn berekend door het CPB ten opzichte van het huidige beleid.

Voordat we de voorstellen beschrijven, is het goed om stil te staan bij hoe de erfbelasting momenteel in elkaar steekt.

De erfbelasting in 2021 kent verschillende tarieven die afhankelijk zijn van de waarde van erfenis en de relatie tussen de erflater en de ontvanger. De tarieven beginnen bij 10 procent. Het hoogste tarief is 40 procent.

Ook gelden er meerdere vrijstellingen, die eveneens afhangen de relatie van de erfgename met de overledene.

Bekijk hieronder het overzicht van de wijze waarop 7 politieke partijen de erfbelasting in de aankomende kabinetsperiode willen aanpakken:

VVD: geen bijzondere plannen


CDA: geen bijzondere plannen


D66: hogere tarieven erfbelasting en hogere vrijstelling

D66 wil de tarieven voor de erfbelasting onafhankelijk maken van de relatie tussen de ontvanger en de erflater. Tot 150.000 euro zou dan een tarief van 30 procent gelden en daarboven een tarief van 40 procent.

Voor kinderen en kleinkinderen stelt D66 een hogere vrijstelling van 36.000 euro (2021: 21.282 euro) voor. Voor ouders daalt de vrijstelling licht naar 50.000 euro terwijl voor overige erfgenamen de vrijstelling naar 12.000 euro (2021: 2.244 euro) gaat.

Deze plannen betekenen volgens het CPB per saldo een lastenverzwaring van 700 miljoen euro in 2025.


GroenLinks wil net als D66 de erfbelasting onafhankelijk maken van de relatie van de ontvanger met de erflater. Onder de 100.000 euro wordt het tarief 25 procent, tussen de 100.000 en 200.000 euro 35 procent en boven de 200.000 euro 45 procent.

Verder zijn er plannen om de vrijstellingen te verhogen. Alle ontvangers krijgen een jaarlijkse vrijstelling van 27.000 euro. Daarnaast houden kinderen met een handicap en partners de vrijstellingen die momenteel gelden voor deze groepen, waarbij voor partners tevens de eigen
woning wordt vrijgesteld van erfbelasting.

Per saldo betekent dit dat lasten met 700 miljoen euro omhoog gaan.


SP: hogere tarieven erfbelasting

Voor de erfbelasting wil de SP een gezamenlijk tarief invoeren voor kinderen en kleinkinderen door het gemiddelde van de huidige tarieven te nemen. Dit betekent een tarief van 14 procent in de eerste
schijf en 28 procent daarboven. Dit plan brengt volgens het CPB met zich hogere lasten van 400 miljoen euro mee in 2025.

Vervolgens past de SP de tarieven in de eerste en tweede schijf voor alle groepen aan.

De SP wil tarieven in de tweede schijf van de erfbelasting zodanig verhogen dat daarmee 300 miljoen euro opgehaald wordt. Het CPB heeft bij deze maatregel geen schatting gemaakt over de impact op de lasten.


PvdA: extra schijf erfbelasting en hogere vrijstelling

De PvdA is van plan om de vrijstelling in de erfbelasting voor alle ontvangers naar tenminste 5.000 euro te brengen.

Verder wil de partij een derde schijf aan de erfbelasting toevoegen voor erfenissen van meer dan 1 miljoen euro. Het tarief voor partners in deze schijf wordt 30 procent, voor kleinkinderen (en verdere afstammelingen) 40 procent en voor overige erfgenamen 45 procent. Hiermee is een lastenverzwaring van 100 miljoen euro gemoeid.


ChristenUnie: hogere tarieven erfbelasting, lagere vrijstelling

De plannen van ChristenUnie rondom de erfbelasting is om de tarieven te verhogen en de twee schijven samen te voegen, waarbij er wat tarief betreft geen onderscheid meer is naar hoogte van de erfenis.

Enig onderscheid naar de relatie van de ontvanger met de erflater blijft in stand: het tarief voor kinderen en partners wordt 26,3 procent, voor de overige erfgenamen wordt het tarief 40 procent.

Deze aanpassingen tellen op tot een lastenverzwaring van 1,2 miljard euro in 2025, aldus het CPB.

De christelijke partij wil de vrijstellingen in de erfbelasting verlagen. De vrijstelling voor partners gaat naar 500.000 euro (2021: 671.910 euro) terwijl de vrijstelling voor ouders en gehandicapte kinderen naar 50.000 euro daalt (respectievelijk in 2021: 50.397 euro en 63.836 euro).

De vrijstelling voor kinderen en kleinkinderen moet volgens de ChristenUnie naar 10.000 euro (2021: 21.282 euro) en de vrijstelling voor overige erfgenamen naar 1000 euro (2021: 2.244 euro).

De lagere vrijstellingen doen de lasten in 2025 toenemen met 300 miljoen euro, aldus het CPB.

Lees meer over de Tweede Kamerverkiezingen: