Wie niet van het gas af wil, gaat dat voelen in zijn portemonnee: de komende twaalf jaar moet de energiebelasting op gas met 75 procent stijgen.

Die maatregel wordt vrijwel zeker opgenomen in het Klimaatakkoord, een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot flink daalt, meldt de Volkskrant.

Het voorstel komt van deelnemers van de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ van oud-PvdA-leider Diederik Samsom.

De deelnemers, waaronder bijvoorbeeld milieuorganisaties, gemeenten en huiseigenaren, komen volgende week voor een laatste keer bijeen en leggen dan een eindvoorstel op tafel. Dat maakt Samsom dan halverwege volgende maand openbaar.

Energiebelasting gas hoger, energiebelasting stroom lager

Een gemiddeld huishouden, dat 1.600 tot 1.700 kuub aardgas per jaar gebruikt, zou in 2030 zo’n 340 euro per jaar meer kwijt zijn aan de energiebelasting op gas dan nu, als je uitgaat van de door de Volkskrant genoemde verhoging van de energiebelasting op gas met 20 cent per kuub voor kleinverbruikers.

De krant noemt ook een verlaging van de energiebelasting op stroom met 6,5 cent per kilowattuur. Ga je uit van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per jaar, dan komt dat neer op een lastenverlaging van 228 euro. Netto komt dit neer op een hogere belastingdruk van 112 euro.

Geen gas, meer stroom

Het belastingeffect pakt anders uit als je veel meer stroom gaat verbruiken en geen gas. De berekeningen voor het stroomverbruik van een warmtepomp zijn van veel factoren afhankelijk. Zie hier voor een uitgebreide uitleg.

Stel dat je uitkomt op een extra stroomverbruik van 3.000 kWh, terwijl je geen gas meer verbruikt. Bij de voorgestelde wijziging van de energiebelastingen komt de energiebelasting op stroom uit op 4 cent per kilowattuur stroom (dus bij een verlaging van de stroombelasting met 6,5 cent). Bij een stroomverbruik van 6.500 kWh per jaar zit je dan op 260 euro aan energiebelasting.

Bij ongewijzigd gebruik van gas en stroom (1.700 kuub per jaar en 3.500 kWh) komt de totale energiebelasting in dit voorbeeld neer op 922 euro per jaar! De belastingdruk voor een huishouden voor een gezin dat gas blijft stoken zou dan per saldo 662 euro hoger liggen dan voor een huishouden dat helemaal elektrisch gaat. Dit zou kunnen helpen om de terugverdientijd van bijvoorbeeld warmtepompen te versnellen.

De warmtepomp is een veel genoemd alternatief voor de cv-ketel, maar de pompen zijn op dit moment nog behoorlijk duur. Ze zijn bruikbaar in goed geïsoleerde woningen, maar de vraag is of het haalbaar is om ze te installeren in oudere woningen. Daarnaast zijn er allerlei aanvullende kosten zoals vloerverwarming.

Waar je op dit moment goede cv-ketels kunt aanschaffen voor onder de 2.000 euro, ben je aan een warmtepomp (inclusief installatie) tussen de 6.500 en 20.000 euro kwijt.

LEES OOK: