• De energiebelasting voor stroom daalt met 3,5 procent per kWh, die voor gas stijgt met 4,7 procent per kuub.
  • Kortom: hoe meer gas je verbruikt, hoe zwaarder de energiebelastingen aantikken.
  • De basiszorgverzekering wordt 59 euro per jaar duurder, het eigen risico van 385 euro verandert niet.
  • De zorgtoeslag gaat ook omhoog. Alleenstaanden gaan er 44 euro per jaar op vooruit. Gezinnen krijgen er 99 euro per jaar bij.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet-Rutte III ook een aantal maatregelen die invloed hebben op je energierekening en de zorgkosten in 2021.

Wat betreft de energiekosten hangt veel af van de mix tussen stroom- en gasverbruik. De energiebelasting voor stroom daalt namelijk met 3,5 procent per kWh, terwijl de energiebelasting op gas stijgt met 4,7 procent per kuub. Tegelijk gaat de milieuheffing op stroom omhoog; dit is de zogenoemde ODE-heffing.

Verder is er de generieke vermindering op de te betalen energiebelasting die iedereen krijgt. Deze korting stijgt met 31 euro tot bijna 559 euro op jaarbasis, wat een drukkend effect heeft op de energierekening.

Hoe de verandering van de energiebelastingen uitpakt voor huishoudens valt niet eenduidig te zeggen. Online consumentenadviseur Pricewise geeft aan dat de belastingwijzigingen voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik (2.730 kWH stroom per jaar en 1.180 kuub gas) neutraal zijn.

Energievergeljker Gaslicht.com komt tot vergelijkbare conclusies. De hoofdlijn is: hoe meer gas je verbruikt, hoe zwaarder de energiebelastingen aantikken. Dat is te zien in onderstaande infographic.

Gaslicht.com geeft in de infographic hieronder ook weer hoe het zwaartepunt van de energiebelastingen de afgelopen jaren is verschoven van stroom naar gas.

Zorgpremie omhoog

Wat betreft de zorgkosten heeft Pricewise op een rij gezet wat de belangrijkste veranderingen zijn voor 2021. Naar verwachting stijgt de basispremie met bijna 5 euro per maand, een stijging van 59 euro per jaar.

Daarmee komt de gemiddelde zorgpremie uit op 1.473 euro per jaar. In 2020 is dit 1.421 euro per jaar.

Het exacte bedrag voor de zorgpremie voor volgend jaar staat nog niet vast omdat zorgverzekeraars deze premie voor 2021 nog moeten bepalen. Dit wordt uiterlijk 12 november bekend.

Het eigen risico is tot en met 2021 ‘bevroren’. Dat bedrag blijft ook volgend jaar dus 385 euro. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd tot 885 euro.

Zorgtoeslag stijgt ook

De zorgtoeslag stijgt in 2021. Alleenstaanden gaan er 3,60 euro per maand op vooruit, dat is 44 euro per jaar. Gezinnen krijgen er 8,25 euro bij, dat is 99 euro per jaar.

Een deel van de zorg wordt betaald door inkomensafhankelijke premies: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). De inkomensafhankelijke bijdrage van het Zvw stijgt in 2021 met 0,3 procent, de bijdrage Wlz blijft gelijk. Beide premies worden verrekend via de inkomstenbelasting. Deze vallen dus niet onder de premie voor de zorgverzekering.

Lees ook: Zorgverzekering: alles wat je moet weten als je een goede én voordelige polis zoekt

Uitbreiding basisverzekering

Iedereen in Nederland moet verplicht een basis zorgverzekering hebben. In 2021 wordt meer vergoed vanuit het basispakket. Zo hoeven donoren vanaf volgend jaar geen eigen risico meer te betalen over de medische kosten van hun donatie.

Vervoer van en naar de dagbehandeling van patiënten met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, wordt aan de basisverzekering toegevoegd.

Slachtoffers van seksueel geweld hebben per 1 september 2020 recht op vergoeding van medische kosten, zonder eigen risico. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg als gevolg van corona tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket. Deze zorg kan gebruikt worden voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies.

LEES OOK: Coronavirus en zorgverzekering: 7 dingen die je moet weten over kosten voor tests, mondkapjes en ziekenhuisbehandeling