Nog een paar weken en dan kunnen we 2015 uitluiden. Met de volgende tips kun je op de valreep nog een aardig bedrag besparen.

Investeringen of grote aankopen naar voren halen, hypotheekrente vooruit betalen, een zuinige auto kopen… Er zijn allerlei mogelijkheden om nog vlak voor de jaarwisseling geld te besparen.

Maak gebruik van de schenkingsvrijstelling

Iedereen mag elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Dit jaar ligt de grens op 5.229 euro voor een schenking van ouder aan kind en 2.092 euro voor overige schenkingen. Zit je nog niet aan die grens en overweeg je een bedrag te schenken, maak dit geld dan voor 1 januari over. Wil je een hoger bedrag schenken, knip dan het bedrag op en betaal een deel voor de jaarwisseling en een deel erna.

Door elk jaar gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling, kun je een flink deel van je vermogen belastingvrij 18overhevelen naar je kind.

Doe dure aankopen nú

De hoogte van je vermogen op 1 januari telt mee voor de vermogensbelasting. Komend jaar is 24.437 euro per persoon vrijgesteld. Over elke euro hierboven betaal je 1,2 procent belasting.

Zit je boven deze grens en overweeg je een dure aankoop, zoals de aanschaf van een auto of een ijskast, sla dan vóór 1 januari je slag. Elke duizend euro verlaging van je vermogen levert immers 12 euro belastingbesparing op.

Ook met schenkingen en giften kun je je vermogen drukken. Houd wel de fiscale vrijstellingen in de gaten.

Los kleine hypotheekschuld af

Heb je nog maar weinig hypotheekschuld, dan kan het ook verstandig zijn om deze af te lossen. Als je geen hypotheekrente aftrekt, word je vrijgesteld van het eigenwoningforfait. Door het laatste restje af te betalen druk je dus je vermogen èn bespaar je eigenwoningforfait.

Los voortijdig af

Ook een deel van je hypotheek voortijdig aflossen kan het tegoed op je bankrekening drukken. Reken wel goed door wat de fiscale gevolgen zijn. Vervroegd aflossen pakt namelijk niet altijd voordelig uit.

Betaal hypotheekrente vooruit

Door een deel van de hypotheekrente van volgend jaar vooruit te betalen, kun je in sommige gevallen twee vliegen in één klap slaan. Ten eerste druk je je vermogen. En val je volgend jaar in een lager belastingtarief, omdat je bijvoorbeeld met pensioen gaat of minder gaat werken, dan levert dat een extra belastingbesparing op. Je kunt dan de hypotheekrente dit jaar nog tegen een hoger tarief aftrekken.

Houd er wel rekening mee dat de derde belastingschijf volgend jaar langer wordt, dus reken goed door in welke schijf jouw inkomen volgend jaar valt.

Val je in het toptarief, dan is het belastingvoordeel nóg groter, omdat je de rente nu nog kunt aftrekken tegen 51 procent, in plaats van tegen 50,5 procent. Het maximale aftrekpercentage wordt namelijk elk jaar met 0,5 procentpunt verlaagd.

Let wel op: je mag maximaal zes maanden rente vooruit betalen. Informeer ook of je bank dit toestaat, want steeds minder hypotheekverstrekkers bieden die mogelijkheid.

Los kleine schulden af

Schulden zijn aftrekbaar van je vermogen in box 3, dus schulden aflossen is ongunstig zou je zeggen. Er geldt echter een drempel van 3.000 euro (of 6.000 euro als je een fiscaal partner hebt). Ligt de hoogte van jouw schuld hieronder, dan mag je deze dus niet aftrekken. Probeer deze vóór 1 januari af te lossen.

Ook de meeste belastingaanslagen zijn niet aftrekbaar als schuld. Betaal deze eveneens nog deze maand af.

Stel overdracht eigen huis uit

Heb je een koper gevonden voor jouw eigen woning en behaal je hierbij een winst? Dan is het voordelig om de overdracht uit te stellen tot na 1 januari, als de koper hiermee akkoord gaat. Anders komt de opbrengst op jouw bankrekening terecht en betaal je hierover vermogensbelasting.

Draag je de woning nog dit jaar over en steek je de winst ook nog voor de jaarwisseling in een nieuwe woning, dan valt de verkoopwinst níet in box 3.

... maar haal aankoop naar voren

Koop je een eigen huis, die je deels met spaargeld financiert, dan kan het juist voordelig uitpakken als je de overdracht nog vóór de jaarwisseling laat plaatsvinden. Je drukt dan je vermogen in box 3.

Tweeverdiener? Wacht met aankoop huis

Wil je samen met je partner een huis kopen en heb je moeite om de financiering rond te krijgen, dan kan het interessant zijn om nog even te wachten met de aankoop van een nieuw huis. Tweeverdieners kunnen vanaf januari voor de aankoop van een huis een hogere hypotheek afsluiten. Het tweede inkomen weegt dan voor de financieringslast mee voor 50 procent. Nu is dat nog 33 procent.

Bundel giften

Giften aan goede doelen mag je aftrekken van de inkomstenbelasting als deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Kom je niet aan deze drempel, dan kun je overwegen de giften over enkele jaren te bundelen.

Investeer op de valreep

Heb je een eigen bedrijf en doe je investeringen tot 309.693 euro, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit kan een aftrekpost van 28 procent opleveren.

Hiervoor geldt dit jaar wel een drempel van 2.301 euro. Heb je al investeringen gedaan, maar zit je nog onder de drempel, bedenk dan of je nog meer geplande investeringen naar voren kunt halen. Let wel: alleen investeringen met een waarde vanaf 450 euro komen voor aftrek in aanmerking.

... ook voor besparing in omzetbelasting

Hef je als ondernemer weinig btw, omdat je activiteiten (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van omzetbelasting of omdat je in de loop van dit jaar bent gestart, dan mag je de geheven btw houden, mits je op jaarbasis minder hoeft af te dragen dan 1.345 euro. Zit de berekende btw hierboven, maar onder de 1.883 euro, dan mag je een deel van de geheven btw houden.

Zit je dicht tegen deze drempels, dan kan het lonen om wat extra investeringen te doen. De betaalde btw mag je namelijk per rato aftrekken van de btw die je in rekening brengt.

Koop nog snel een auto met lager bijtelling

Gebruik je een auto van de zaak ook privé, dan moet je een deel van de waarde van de auto optellen bij je loon. Heb je een auto die weinig co2 uitstoot, dan kun je aanspraak maken op een lagere bijtelling. Net als de voorgaande jaren worden in 2016 de normen hiervoor verder aangescherpt.

Als je nog dit jaar een nieuwe auto koopt of least die onder een lager bijtellingspercentage valt, kun je nog vijf jaar profiteren van een lagere bijtelling.

Betaal premie lijfrente

Wil je voor de opbouw van je pensioen een aftrekbare (bank- of beleggings-spaar)premiestorting doen, doe dit dan voor de jaarwisseling. Het geld moet namelijk uiterlijk 31 december door de verzekeraar zijn ontvangen of op de bankspaarrekening zijn bijgeschreven. De premies of stortingen kun je dan aftrekken van je inkomen voor de inkomstenbelasting. Let wel goed op de voorwaarden.

Koop levenslooptegoed af

Het is nog tot 31 december dit jaar mogelijk om je levenslooptegoed in één keer op te leveren met fiscaal voordeel. Je hoeft dan over slechts 80 procent van de waarde van het tegoed op 31 december 2013 belasting te betalen. Check wel of dit voor jou gunstig uitpakt, want dat is niet altijd het geval!

Neem je het tegoed na 1 januari op, dan wordt het wel volledig belast. Deze maand is dus de laatste kans om van dit fiscale voordeel gebruik te maken.

Leg een voorraad postzegels aan

Voor wie het kleine niet eert: verstuur je veel post, sla dan vóór 1 januari een voorraadje postzegels in. De prijs van een postzegel gaat namelijk in 2016 met 4 cent omhoog naar 73 cent. Omdat op postzegels geen bedrag, maar een nummer staat, kun je de zegels die je nu koopt volgend jaar gewoon gebruiken zonder dat je hoeft bij te plakken.

Lees ook:

Prinsjesdag 2015: dit gebeurt er met inkomstenbelasting en vermogensheffing

Auto en fiscus: dit gebeurt er met de bijtelling, BPM en MRB in 2016

Dossier begroting 2016

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl