Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur loont het wellicht een carrièreswitch naar de politiek te overwegen. Het is een verantwoordelijke baan, maar er staat een aardig salaris tegenover.

Een gewoon lid van de Tweede Kamer krijgt 107.000 euro per jaar, inclusief 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent. Overigens wordt het salaris van een politicus geen salaris genoemd, maar schadeloosstelling.

Sinds 1 januari van dit jaar is het bedrag 7.705,12 euro bruto per maand. De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt meer, namelijk 34 procent boven op het bedrag voor de gewone leden: ruim 138.000 euro per jaar.

De verschillende ondervoorzitters krijgen ook iets meer dan de gewone Tweede Kamerleden. De eerste ondervoorzitter krijgt 3,5 procent meer (ruim 110.000 euro), de tweede ondervoorzitter krijgt 109.675 euro (plus 2,5 procent). De overige voorzitters vangen een procent meer dan normale Kamerleden (108.000 euro).

Ook fractievoorzitters krijgen meer, gedurende de tijd dat ze voorzitter van hun fractie zijn. Dat is 1 procent, plus 0,3 procent per fractielid buiten de voorzitter, met een max van 11,5 procent bovenop de 107.000 euro. Dat is ruim 119.000 euro.

Neveninkomsten

Tweede Kamerleden kunnen dat jaarsalaris als ze dat willen aanvullen met neveninkomsten. Als die nevenactiviteiten voor een inkomen zorgen van meer dan veertien procent van de schadeloosstelling (14.980 euro), dan wordt de helft van het bedrag gekort op het bedrag van 107.000 euro.

Dan zijn er nog verschillende onkostenvergoedingen (reizen, verblijf, ziekte, diversen). Tweede Kamerleden kunnen kiezen uit een ov-abonnement eerste klas of een vergoeding voor woon-werkverkeer á 0,19 euro per kilometer om hun reiskosten te vergoeden. Daar komt standaard een bedrag van 4.900 euro per jaar bovenop voor reiskosten die gemaakt worden buiten woon-werkverkeer.

De verblijfskostenvergoeding is afhankelijk van de afstand tussen de woonplaats van het Tweede Kamerlid en de Tweede Kamer.
Politici krijgen een tegemoetkoming in de ziektekosten en 2.652 euro per jaar voor verschillende andere onkosten.

Wachtgeld

De post waar altijd veel over te doen is: het wachtgeld. Moet na een vrijwillig of gedwongen vertrek een Kamerlid doorbetaald krijgen? Sinds september 2012 is de maximumduur voor de wachtgeldregeling gelijk aan de duur van een gewone ww-uitkering. Dat is dus drie jaar en twee maanden. Het wachtgeld bedraagt in het eerste jaar 80 procent van 107.000 euro. Daarna is het 70 procent.

Maar, niet als je minder dan drie maanden Kamerlid was. Dan krijg je zes maanden een uitkering. Als je een echt politiek dier bent en na je 58ste vertrekt, dan kun je zeven jaar lang aanspraak maken op wachtgeld. Dan moet je wel in de laatste twaalf jaar minstens tien jaar parlementariër zijn geweest.

Buitenland

Nederlandse parlementariërs verdienen goed als je het afzet tegen hun Europese collega’s. De Duitsers en Britten verdienen net een paar duizend euro per jaar meer. Uitschieter is Italië, dat haar parlementariërs bijna 170.000 euro per jaar betaalt.

Het gemiddelde in de EU ligt rond de 60.000 euro, met veelal Oost-Europese landen onder dat gemiddelde – Bulgarije en Roemenië onderaan – en West-Europese landen erboven.

LEES OOK: Als je er in 2017 geen 2,5 procent salaris bij krijgt, scoor je ondergemiddeld