Voor Nederlandse werknemers ligt er gemiddeld een salarisstijging van 2,5 procent in het verschiet volgend jaar.

Dat stelt onderzoeksbureau Korn Ferry Hay Groep woensdag, op basis van een loononderzoek onder HR-afdelingen in 110 landen, waaronder Nederland.

De salarisstijging van 2,5 procent in Nederland ligt wat hoger dan het gemiddelde in West-Europa. Dat ligt voor 2017 op een plus van 2,1 procent.

De verwachte loongroei in Nederland zit op hetzelfde peil als in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De gemiddelde salarisgroei van 2,5 procent voor 2017 is in lijn met verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dit onderzoeksinstituut gaf dinsdag aan te rekenen op een groei van de Nederlandse economie met 2,1 procent volgend jaar. Daarmee zou de vooruitgang even sterk zijn als dit jaar. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld.

CNV zet in op loonstijging

Vakbond CNV zet komend jaar in op loonsverhogingen die het peil van de inflatie ruimschoots overstijgen. Op die manier stijgt de koopkracht, wat gunstig uitpakt voor de Nederlandse economie, stelde de bond dinsdag.

Het CPB rekent voor 2017 op een inflatie van 0,9 procent, op basis van de geharmoniseerde meetmethode binnen de Europese Unie.

De bond wijst bij zijn looneis op adviezen van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot riep bedrijven anderhalf jaar geleden al op om loonstijgingen niet te beperken tot de huidige, lage inflatie. DNB voegde daar onlangs aan toe dat hogere lonen vooral mogelijk zijn in bedrijfstakken die zich op de Nederlandse markt richten.

CNV noemt het "delen in de economische groei, investeren in scholing en een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt'' als de belangrijkste speerpunten bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in 2017. In dat kader zet de bond in op afspraken over een individueel ontwikkelingsbudget in elke cao. ,,Dat budget moet ook als iemand van baan verandert, worden meegenomen en niet toevallen aan de werkgever'', aldus arbeidsvoorwaardencoördinator Arend van Wijngaarden.