• Een deel van de huurders in de vrije markt betaalt hoge maandbedragen, maar heeft toch moeite om een hypotheek te krijgen.
  • Vier geldverstrekkers doen samen met de organisatie achter de NHG-verzekering en de Vereniging Eigen Huis een experiment om ‘duurhuurders’ aan een hypotheek te helpen voor het kopen van een huis.
  • Voorwaarde is dat iemand kan laten zien voor langere tijd hogere woonlasten te kunnen dragen.
  • Lees ook: Huis kopen: op deze 5 posten kun je besparen

Veel huurders in de vrije sector betalen flinke maandbedragen. Toch is het voor deze groep vaak lastig om aan een hypotheek te komen om een woning te kopen. Vijf geldverstrekkers willen samen met de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie voor deze groep meer maatwerk gaan bieden.

Het gaat dan om huurders die bewezen hebben voor een lange periode relatief hoge woonlasten te kunnen dragen. “Een deel van de duurhuurders zit voor hun gevoel gevangen. Zij komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen op basis van hun inkomen ook geen passende woning kopen”, zegt voorzitter Carla Muters van de NHG in een perstoelichting. “Een deel van hen laat wel zien dat zij gedurende een lange periode een hoge huur kunnen betalen. Met deze pilot willen we onderzoeken of maatwerk voor deze groep huurders een oplossing kan zijn.”

Hypotheek voor duurhuurders

Duurhuurders moeten onder meer kunnen aantonen dat ze al meer dan drie jaar een hoge huur betalen, zonder dat dit ten koste is gegaan van hun spaargeld of heeft geleid tot oplopende schulden. Daarbij wordt gekeken naar het betalingsverleden van de huur en of het inkomen stabiel is.

Ook worden de toekomstige kosten die ze als woningeigenaar kwijt zijn aan hun eigen woning meegerekend in de maximale woonlast van de hypotheek. Voordeel is dat ook zzp’ers en flexwerkers in aanmerking komen voor dit maatwerk.

Vier geldverstrekkers doen mee aan het experiment. Het gaat om Aegon, BLG Wonen, Florius en ING. Verder zijn de Vereniging Eigen Huis en de organisatie achter de NHG hierbij betrokken. Het gaat in eerste instantie om maximaal 1.000 hypotheekverstrekkingen.

Een adviseur van één van de geldverstrekkers beoordeelt of een huurder in aanmerking komt voor een hypotheek. Als dit past binnen de gestelde kaders, staat NHG borg voor de maatwerkhypotheek.

LEES OOK: Zo hard kan de hypotheekrente stijgen: geldverstrekkers accepteren 0,5% tot bijna 1% lagere marge, maar hoelang nog?