• In sommige gebieden krijgen bedrijven al ‘nee’ te horen als zij een aansluiting op de waterleiding willen, zegt topman Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens.
  • Hij reageerde onder meer op een analyse van De Telegraaf waaruit blijkt dat de bouw van 300.000 woningen mogelijk op het spel staat, omdat die niet kunnen worden aangesloten.
  • Volgens Hannema is het aan de politiek om keuzes te maken. Met een vergunning kan Vitens meer water winnen, maar dat gaat ten koste van de natuur.
  • Lees ook: Het ‘minen’ van bitcoins kost steeds meer water: verbruik is met 278% gestegen sinds 2020, blijkt uit nieuw onderzoek

In sommige gebieden moet drinkwaterbedrijf Vitens al ‘nee’ verkopen als bedrijven er een aansluiting op de waterleiding willen, zegt topman Jelle Hannema. Volgens staan de Nederlandse watersystemen onder druk en moeten we daarom anders met drinkwater omgaan.

Hannema deed zijn uitspraak in het televisieprogramma WNL op Zondag, waar hij onder meer reageerde op een analyse van De Telegraaf. Daaruit blijkt dat de bouw van 300.000 woningen mogelijk op het spel staat omdat die niet kunnen worden aangesloten op de waterleiding.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vertelde dat de problemen in Groningen, de Achterhoek, West-Brabant en Zuid-Holland al “echt knellend” waren.

Het is volgens Hannema aan de politiek om keuzes te maken. Drinkwaterbedrijven kunnen hun capaciteit uitbreiden, maar daar hebben ze wel een vergunning voor nodig van provincies die verschillende belangen moeten afwegen, zoals de landbouw, natuur en de woningbouw.

Meer drinkwater winnen is slecht voor de natuur

Het afgeven van een vergunning waarmee drinkwaterbedrijven water kunnen winnen voor bijvoorbeeld woningen en bedrijven, leidt tot een daling van het grondwaterpeil wat de landbouw en natuur niet ten goede komt.

De Vitens-topman vraagt de politiek dan ook om de leverplicht die drinkwaterbedrijven hebben serieus te nemen, met name op de korte termijn. Voor de lange termijn investeert Vitens al in het verduurzamen van het drinkwatersysteem. Maar dat duurt nog enkele tientallen jaren. "Op korte termijn moeten we dus accepteren dat er suboptimale situaties zijn. Dat betekent dat de drinkwatervoorziening ten koste gaat van andere belangen", aldus Hannema.

Het is volgens hem aan de politiek om die belangen af te wegen, al moeten kortetermijnoplossingen nu wel snel getroffen worden. "Dan kan je net buiten de gevarenzone blijven, maar het blijft precair."

Lees ook: Het ‘minen’ van bitcoins kost steeds meer water: verbruik is met 278% gestegen sinds 2020, blijkt uit nieuw onderzoek