Better Capitalism

De sleutel tot hoogwaardige toekomstbestendige economische groei is meer dan alleen aandeelhouderswaarde. Better Capitalism gaat over ondernemers die verder kijken dan de winst voor de aandeelhouder. Alle stakeholders tellen mee: investeerders, klanten en werknemers. Bovendien is de duurzaamheid van het productieproces vanzelfsprekend meegenomen in de bedrijfsvoering.