Elektronicaketen Dixons is failliet verklaard. Dat geldt ook voor een aantal zusterbedrijven die eveneens onder de paraplu van retailer BAS Group vallen, zoals computerverkoper MyCom en iCentre.

Dat heeft curator Jan Padberg dinsdag aan het personeel laten weten.

Eind september maakte BAS Group al bekend dat voor de betreffende winkelformules uitstel van betaling was gevraagd en verleend. Het faillissement was volgens de curator “een noodzakelijke stap” om te voorkomen dat de schulden verder zouden oplopen.

Ook nu de winkelbedrijven failliet zijn verklaard, blijven de vestigingen gewoon open. De curator heeft naar eigen zeggen goede hoop dat voor een deel van de activiteiten een doorstart mogelijk is. “U kunt daaraan bijdragen door uw werkzaamheden te blijven uitvoeren”, schrijft hij aan het personeel.

Curator

Nu Dixons, MyCom en iCentre bankroet zijn, kun je als klant met de gebakken peren zitten. Wat moet je doen als je net iets hebt besteld bij de winkels van BAS Group? Heb je nog geld van de winkel tegoed – omdat je bijvoorbeeld een aanbetaling hebt gedaan – dan moet je aankloppen bij de curator.

Hij inventariseert de waarde van de boedel en betaalt hieruit alle schulden. Dit gebeurt volgens een bepaalde hiërarchie. In deze rangorde neemt de consument een uiterst benarde positie in, stelde Olav Wagenaar, publiciteitscoördinator bij rechtsbijstandsverzekeraar DAS, eerder al tegenover Z24.  De klant staat staat achteraan.

In de regel zul je daarom niets terugzien van je (aan)betaling, tenzij in de failliete boedel geld overblijft nadat de schuldeisers die voorrang hebben – dat zijn vaak de banken en de Belastingdienst – zijn uitbetaald.

Als de winkel is aangesloten bij een branche-organisatie die ook een garantieregeling kent, kun je een beroep doen op deze regeling. Veel garantieregelingen zijn echter beperkt en bieden in lang niet alle gevallen dekking voor de hele aanbetaling, aldus Wagenaar. Hij adviseert daarom de voorwaarden van de garantieregeling goed door te lezen.

Verplichtingen

Wees je er wel van bewust dat een faillissement de koop niet ongedaan maakt. Heb je een computer of iPad besteld, dan kan de curator besluiten deze alsnog te leveren. Jij bent dan verplicht alles af te nemen en te betalen. Stap dus niet overhaast naar een andere leverancier, maar wacht eerst af wat de curator gaat doen.

Besluit hij de koop ongedaan te maken, dan moet de curator een eventuele aanbetaling aan jou teruggeven, maar de kans dat je dit geld ook echt terugziet is in de praktijk dus vrij klein.

Wil je dergelijke problemen voorkomen, probeer dan zo min mogelijk vooruit te betalen. Je kunt hierover onderhandelen met de winkelier. Wettelijk mag een leverancier maximaal de helft van het aankoopbedrag als aanbetaling vragen.

Reparatie

Heb je bijvoorbeeld een kapotte laptop voor reparatie gegeven bij een winkel die vervolgens failliet gaat, dan blijft dat product van jou, stelt Wagenaar. Hij adviseert om de curator schriftelijk te verzoeken de laptop binnen veertien dagen terug te geven.

Je zult uiteraard wel moeten aantonen dat jij de eigenaar bent. Vraag daarom altijd om een ontvangstbewijs als je iets laat repareren.

Garantie

Een ander probleem waar klanten van een failliete winkel tegenaan lopen is de garantie. Stel dat de tv die je bij een elektronicawinkel hebt gekocht kuren vertoont, bij wie moet je dan aankloppen? Je kunt het proberen bij de curator, stelt Wagenaar, maar het valt niet te verwachten dat hij je klacht in behandeling neemt. “De curator handelt de financiën af. Hij runt niet de winkel.”

Rust op het product een fabrieksgarantie, dan maak je volgens hem meer kans bij de fabrikant of de importeur. “Dat gaat sneller.” In de garantievoorwaarden die je bij aankoop hebt meegekregen, kun je checken of sprake is van fabrieksgarantie.

Is de fabrieksgarantie verlopen, dan moet je er volgens Wagenaar van uitgaan dat je met lege handen staat, want de curator zal waarschijnlijk niet thuis geven.

Als consument heb je recht op een deugdelijk product, ook na afloop van de garantie in de winkel. Gaat je koelkast bijvoorbeeld na drie jaar kapot, terwijl de garantietermijn is verstreken, dan kun je – met een beroep op het burgerlijk wetboek – bij de winkelier een deel van de reparatiekosten claimen.

Voor fabrikanten gelden dergelijke wettelijke verplichtingen echter niet. Met een fabrikant heb je geen koop gesloten, dus hij heeft hoogstens een verplichting vanwege een door hem verstrekte garantie, als deze nog geldt. Is de garantie afgelopen, dan heeft de fabrikant geen verplichtingen meer. Je kunt hooguit proberen een beroep te doen op een coulanceregeling.

Bijgekochte garantie

Heb je verlengde garantie gekocht, dan kan die regeling in sommige gevallen soelaas bieden. Is deze afkomstig van een verzekeraar of de fabrikant, dan kun je bij deze partijen aankloppen, ook als de winkel failliet is.

Sommige winkeliers staan echter zelf in voor hun garantieverplichtingen, zonder tussenkomst van een verzekeraar. In dat geval is de verlengde garantie bij een faillissement van de verkoper niets waard. Overweeg je garantie bij te kopen – wat in principe niet nodig is – lees dan eerst de garantievoorwaarden goed door.

Doorstart

Sommige winkels maken een doorstart, mogelijk dus ook Dixons, MyCom en iCentre. Hoe je rechten als klant dan zijn, hangt af van de situatie. Als de rechtspersoon die de winkel drijft niet failliet is gegaan maar alleen zijn schulden heeft gesaneerd, kun je nog bij de winkel terecht, stelt Wagenaar.

Maar hij kent ook voorbeelden van winkels die onder dezelfde naam verder gaan, maar door een andere rechtspersoon worden gedreven. Deze rechtspersoon hoeft de garantie niet over te nemen. Als je het oude logo op de winkelpui ziet staan en achter de toonbank dezelfde filiaalhouder ziet staan, betekent dat dus niet automatisch dat de winkel alle rechten overneemt.

Heeft de nieuwe partij geen verplichtingen naar jou toe, dan heb jij dat ook niet naar hem toe. Maar je verplichtingen ten opzichte van de curator blijven nog wel bestaan. Dus als je iets hebt besteld, moet je eerst bij de curator informeren of hij nog gaan leveren voor je de koop mag ontbinden en koers kunt zetten naar een andere winkel.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl