Wanneer word ik aansprakelijk gesteld? Geldt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook voor zakelijke problemen? Wat zijn de financiële gevolgen? Moet ik me er voor verzekeren? Interpolis geeft tips om de meest voorkomende risico’s van aansprakelijkheid te verminderen.

1. Schade door jouw schuld

Je veroorzaakt schade. Afhankelijk van het type onderneming kan dit grote gevolgen hebben. Per ongeluk een laptop van een klant stuk maken, dan zal de schade wel meevallen. Leg je een hele fabriek of productieproces stil omdat je bij de aanleg van een installatie een fout maakt, dan kan de schade oplopen tot in de miljoenen. Tips:

Kwaliteits- en veiligheidsprogramma

Stel een goed kwaliteits- en veiligheidsprogramma op. Het opstellen en uitvoeren van zo’n programma kost tijd een geld. Maar vast staat dat het uiteindelijk meer oplevert dan het kost.

Luister naar je omgeving

Bekijk regelmatig met anderen hoe je werkt. Zij zien vaak andere zaken dan jij. Doe dat ook met je personeel. Zij zien vanuit de praktijk waar de grootste risico’s op ongelukken en onvoorzichtigheid zitten.

2. Productiefout

Je doet er alles aan een goed product te leveren. Toch kan het voorkomen dat er iets niet goed gaat bij de productie. Je bent aansprakelijk in de volgende situaties:

Lees ook op Business Insider

  • Je maakt het product zelf
  • Je maakt een onderdeel of de grondstof van het product
  • Je importeert een product van buiten de EU
  • Je verkoopt een product onder uw naam. Zo presenteert u zich als de producent.
  • Je levert een product waarvan niet kan worden vastgesteld wie producent of EU-importeur is.

Tips:

Richt het productieproces goed in

Controleer de grondstoffen en/of halffabricaten en doe regelmatige steekproeven op kwaliteit.

Inkoop

Maak kennis met de fabrikant waarvan je producten koopt en leg gemaakte afspraken. Voer een kwaliteitscontrole uit, zelf of door een gespecialiseerd bedrijf.

Goede vastlegging

Werk met heldere contracten, goede leveringsvoorwaarden en laat het item aansprakelijkheid nadrukkelijk in de voorwaarden aan bod komen. Lever je aan de VS of Canada, bedenk dan dat schadeclaims daar vaak erg hoog zijn en je of je het risico van een aansprakelijkheidsstelling kunt en wilt nemen.

3. Verkeerd advies

Je hebt een adviserend beroep, bijvoorbeeld accountant, architect of marketingmanager. In adviezen kan een fout kan sluipen. Zo kun je iets over het hoofd zien, of je hebt niet de juiste gegevens gebruikt. Bij een fout kan de opdrachtgever je aansprakelijk stellen. Tips:

Heb algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan afspraken over o.a. betaling en levering van diensten en producten. Ook vermeld je wat je bedrijf en je klanten van elkaar mogen verwachten.

Maximum bedrag van aansprakelijkheid

Stel vast tot welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Vaak wordt hiervoor de hoogte van de opdracht gebruikt.

Branchevoorwaarden

Heeft de branche waarin je werkzaam bent specifieke branchevoorwaarden? Misschien kun je deze ook gebruiken. Kijk wel na of de voorwaarden goed aansluiten bij je werkzaamheden.

Handtekening onder de voorwaarden

Laat de opdrachtgever je voorwaarden ondertekenen. Stuur ze mee met de offerte of opdrachtbevestiging. Plaats ook een duidelijke link naar de algemene voorwaarden op uw website.

4. Een ongeval

Dat je als werkgever ook aansprakelijk kunt zijn voor het ongeval, wordt vaak vergeten. Je bent aansprakelijk als het ongeval tijdens werktijd gebeurt en je het kon voorkomen. Zorg ook daarom voor een veilige werkplek en goede werkomstandigheden.

Voldoende pauzes

Veel ongevallen op het werk gebeuren door stress en vermoeidheid. Voldoende pauzes en goed roosterbeheer kan stress en vermoeidheid voorkomen.

Veilige werkomgeving

Een schone en veilige werkomgeving is van groot belang voor uw onderneming. Het heeft een positieve invloed op de werksfeer én beperkt ziekteverzuim.

  • Regelmatig onderhoud en controle aan apparatuur
  • Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd
  • Houd kennis up-to-date door cursussen en bijscholing

5. Niet verzekerd

“Maar ik werk met leveringsvoorwaarden”

Ook met goede leveringsvoorwaarden kun je aansprakelijk gesteld worden. Leveringsvoorwaarden gelden alleen tussen jou en je klant, en niet bij letselschade of schade aan de omgeving.

“Maar de BV is toch aansprakelijk”

Als eigenaar van een BV is de BV inderdaad aansprakelijk voor schade, jij niet als eigenaar. Maar de BV betaalt wel je inkomen. Moet de BV veel betalen dan kan dat invloed hebben op de hoogte van je inkomen. Gaat de BV failliet en is dat de wijten aan fouten die je als bestuurder hebt gemaakt, dan kun je aansprakeljk worden gesteld.

In een reeks bijdragen laat de afdeling risicobeheersing van Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Business Insider Nederland.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl