Sommige leidinggevenden zijn heel direct in hun feedback en of ze je mogen of niet. Maar andere zijn daar weer minder open over. Van sommige leidinggevenden is het belangrijk dat je de subtiele signalen oppikt die iets zeggen over jullie verstandhouding.

Want als je baas je niet mag, is dat natuurlijk problematisch. Hij of zij is immers de persoon die bepaalt op welke projecten te terecht komt, en of je een promotie krijgt, of juist ontslag. Kortom: het is zaak om een goede relatie met je leidinggevende te hebben. En om vervelende verrassingen te voorkomen.

Business Insider sprak met Amy Cooper Hakim, oprichter van het in Florida gevestigde managementadviesbureau The Cooper Strategic Group en auteur van “Working With Difficult People“. Hakim wijst op vijf signalen die je in de gaten moet houden.


1. Je leidinggevende wil je niet beter leren kennen

Foto: Je leidinggevende is weliswaar tevreden over je prestaties, maar interactie die verder gaat dan het werkgerelateerde wordt vermeden. Bron: Flickr/Strelka Institute/Attribution License

Een voorbeeld? Je hoort alleen maar iets van je leidinggevende wanneer hij of zij iets van je nodig heeft of wanneer er een geplande vergadering in de agenda staat. Je probeerde eerder al terloops een gesprekje aan te knopen, maar je leidinggevende lijkt totaal geen interesse te hebben.

Natuurlijk hoeft je baas niet meteen je Best Friend Forever te zijn, maar als hij of zij wél vriendelijk tegen anderen is, dan moet je dat wel aan het denken zetten.

 

Lees ook op Business Insider


2. Je leidinggevende neemt het woord van je over tijdens vergaderingen

Foto: Wanneer je een idee te berde brengt, onderbreekt je baas je. Gleb Leonov/Strelka institute/Attribution License/Flickr

Pijnlijk en vervelend wanneer je een idee hebt en je baas neemt het woord van je over, eigent zich het idee toe of boldert er gewoon overheen.

“Het toont aan dat je baas je ideeën niet respecteert. Of hij heeft meer interesse in zijn eigen agenda dan in wiens mening dan ook”.


3. Je chef passeert je bij het toedelen van projecten

Foto: Je gaf aan interesse te hebben in projecten waarvoor je denkt goed gekwalificeerd te zijn, maar je wordt er nooit voor uitgekozen. Bron: Artem Kil’kin/Strelka Institute/Attribution License/Flickr

Je hebt interesse in een project en dat heb je je baas ook laten weten. En toch beland je niet op het project. In plaats daarvan gaat het project naar een collega. Of de baas neemt het over.

Je baas luistert niet naar je, wanneer je jouw doelstellingen expliciteert, of hij hoort ze wel en schiet ze vervolgens af. Dit is een teken dat je baas je niet wil helpen met het bereiken van je doelen, aldus Hakim. Het kan ook een teken zijn dat de baas je niet vertrouwt of denkt dat je niet gekwalificeerd genoeg bent voor de taak.


4. Je baas interesseert zich niet voor de progressie die je maakt

Foto: Je baas ziet je alleen maar als een instrument waarmee hij bereikt wat hij wil. Bron: karnavalfoto/Shutterstock

Een leidinggevende die zich jouw carrière aantrekt, zal je op z’n minst vragen naar je doelstellingen en zich inzetten om dat voor jou te faciliteren. Uiteindelijk heeft de baas veel te zeggen over de vorderingen die je maakt.

Als dit het geval is, dan kun je de conclusie trekken dat je baas niet geïnteresseerd is in jouw langetermijnplannen, aldus Hakim. “Je baas ziet je alleen maar als een middel om zijn eigen doelen te bereiken”.


5. Je baas is niet geïnteresseerd in jouw welzijn

Foto: Wanneer je wil verzuimen omdat je persoonlijke verplichtingen hebt en je baas vraagt of je die verplichting niet kunt verzetten naar een dag die hem of haar beter uitkomt. Bron: Sergey Mironov/Shutterstock

Stel je bent ziek geweest.  Als je beter bent schept de baas meteen van alles en nog wat op je bordje. Hij of zij neemt zelfs geen 10 seconden de moeite om te vragen hoe het met je is en of je je al beter voelt. Of neem de situatie dat je persoonlijke verplichtingen hebt waar je vrij voor wilt nemen en je baas vraagt of je die verplichting niet kunt verzetten naar een dag die hem of haar beter uitkomt.

Dit zijn fikse waarschuwingssignalen die aangeven dat het je baas niet uitmaakt hoe je je voelt, fysiek of emotioneel – en dat het enige wat telt werkgerelateerd is. Nogmaals, je baas hoeft niet je vriend te zijn, maar hij of zij zou zich wel moeten bekommeren om jouw welzijn.


Denk je dat je baas je niet mag? Dit kan je doen

Foto: Eindelijk ben je erachter dat je baas je niet mag. Nu komen de vervolgstappen. Bron: Luba Kozorezova/Strelka Institute/Attribution License/Flickr

Je bent erachter dat je baas je niet zo graag mag, als dat je zelf wel dacht. Nu moet je je vervolgstappen overwegen – doet je baas zo tegen iedereen? Of ben jij de enige die hem of haar Siberisch koud laat?

Als je je werk leuk vindt en je hebt een goede relatie met de rest van je team, dan adviseert Hakim je te focussen op de relaties met je collega’s en je minder druk te maken over al dan geen goede verstandhouding met je leidinggevende. “Erken je nieuwe doel: je werk doen en ervoor zorgen dat je werkgever daarover tevreden is. Idealiter werk je natuurlijk heel goed samen met je baas, maar uiteindelijk gaan we naar het werk om te werken”, aldus Hakim.

Maar als je baas je duidelijk anders behandelt dan je collega’s en dat heeft een negatieve impact op je fysieke of mentale welzijn, zoek dan een andere baan, aldus Hakim.

LEES OOK 22 dingen die je niet moet zeggen tijdens een sollicatiegesprek als je niet bot wil overkomen