• Op 1 juli worden er standaard flinke wat financiële wijzigingen doorgevoerd die van belang kunnen zijn voor je portemonnee.
  • Denk aan de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en de prijsverhoging van abonnementen voor internet en televisie. Ook kunnen er nieuwe wetten ingaan die invloed hebben op je financiën.
  • Business Insider Nederland behandelt tien belangrijke veranderingen die ingaan per 1 juli 2024.
  • Lees ook: Blik op je Geld: huizenprijs en beurs knallen weer in mei

We naderen 1 juli, een doorgaans belangrijke datum voor je portemonnee omdat bedrijven en (overheids)organisaties dan vaak hun tarieven aanpassen. Heb je aan het begin van het jaar een overzicht gemaakt van je vaste lasten, dan moet je dat mogelijk aanpassen.

Business Insider heeft een overzicht gemaakt van een aantal veranderingen per 1 juli 2024, waaronder diverse usual suspects, zoals de verhoging van het minimumloon en de AOW, de huurverhoging voor woningen en de prijsverhogingen voor internet en televisie.

Dit jaar zijn er er echter ook bijzonderheden, zoals de Wet betaalbare huur die mogelijk wordt aangenomen en ingaat per 1 juli 2024. Daarnaast is het zo dat tijdelijke huurcontracten vanaf 1 juli niet meer mogen worden afgesloten. Ook zoomen we nog kort in op veranderingen voor ondernemers.

Bekijk hieronder de tien veranderingen per 1 juli 2024 die je portemonnee kunnen raken:


1. Minimumloon stijgt met 3,1%

Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit jaar komt dat neer op een verhoging van 3,08 procent per 1 juli 2024. Het wettelijk minimumloon van werknemers van 21 jaar en ouder gaat dan van 13,27 euro per uur naar 13,68 euro bruto per uur.

Ben je jonger dan 21 jaar, dan verdien je afhankelijk van je leeftijd een percentage van het bovenstaande uurloon voor volwassenen. Als 15-jarige verdien je bijvoorbeeld 4,10 euro bruto per uur, 30 procent van het minimum uurloon voor volwassenen. Ben je twintig jaar dan krijg je 80 procent, dus 10,49 euro bruto per uur.

Accountant- en adviesorganisatie Grant Thornton wijst erop dat er sinds 1 januari 2024 een nieuwe wet geldt en dat daarmee de wettelijke voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen zijn komen te vervallen.

Voorheen was het zo dat het minimumuurloon bij een 40-urige werkweek lager was dan bij een 36-urige werkweek. Nu is er één minimumuurloon. Ofwel, het dag-, week- of maandloon wordt bepaald door het aantal gewerkte uren.

Grant Thornton berekende het maandloon bij verschillende werkweken op basis van het minimumuurloon van 13,68 euro bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder.

  • Werkweek 36 uur: €2.150,50 per maand
  • Werkweek 38 uur: €2.269,97 per maand
  • werkweek 40 uur: €2.389,44 per maand

2. Wettelijke vakantiedagen 2023 vervallen

Als werknemer heb je recht op een aantal wettelijke vakantiedagen per jaar van vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 40 uur per week, dan heb je recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe een half jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. Dus heb je nog wettelijke vakantiedagen over die in 2023 zijn opgebouwd, dan komen die per 1 juli 2024 te vervallen. Mogelijk is een andere termijn overeengekomen in de cao of in je arbeidscontract.

Naast wettelijke vakantiedagen heb je mogelijk ook bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd. Deze kun je nog vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd opnemen.

Ook voor wettelijke vakantiedagen die je niet hebt kunnen opnemen door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of omdat de werkgever dat onmogelijk maakte, geldt de termijn van vijf jaar.


3. Na 1 juli 2024 geen tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar meer

Teken je na 1 juli een huurcontract voor een woning, dan mag dit niet meer een contract voor bepaalde tijd zijn.

In Nederland zijn vaste huurcontracten met volledige huurbescherming lang de norm geweest, maar daar kwam verandering in toen in 2016 de Wet doorstroming huurmarkt van kracht werd. Hiermee werd het mogelijk een huurcontract af te sluiten dat automatisch eindigt na een afgesproken huurperiode van maximaal twee jaar.

Daarna moest de huurder verhuizen of de verhuurder moest een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Gevolg was dat veel woningen werden verhuurd voor maximaal twee jaar. Verhuurders hadden daarmee makkelijker beschikking over hun woning, maar bij huurders leidde dit tot onzekerheid.

Per 1 juli 2024 gaat de Wet vaste huurcontracten van kracht, waarbij in principe alleen nog vaste huurcontracten mogen worden afgesloten. Als huurder heb je volledige huurbescherming. Het contract mag dus niet worden stopgezet, zolang je je aan de regels voor huurders houdt.

Voor sommige groepen mag een huurcontract voor maximaal twee jaar nog wel, zoals studenten of mensen die met urgentie een woning zoeken. Ook bij verhuur onder bijvoorbeeld de Leegstandswet, is een contract voor bepaalde tijd nog mogelijk.

FOTO: ANP/Vincent Jannink
FOTO: ANP/Vincent Jannink

4. Huurverhoging sociale huur

De huurmarkt bestaat uit sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen. Je hebt een sociale huurwoning als de kale huur van de woning bij het afsluiten van het contract onder de zogenoemde liberalisatiegrens viel.

Sloot je bijvoorbeeld in 2023 een huurcontract af, dan heb je een sociale huurwoning als de kale huur toen niet meer dan 808,06 euro per maand bedroeg.

Een sociale huurwoning kun je huren van zowel een woningcorporatie als van een particuliere verhuurder.

In 2024 mag de huur voor zelfstandige sociale huurwoningen maximaal met 5,8 procent omhoog voor huren vanaf 300 euro. Huren onder de 300 euro mogen met maximaal 25 euro per maand omhoog. Deze maximale huurverhogingen gelden ongeacht het inkomen van de huurder.

Heb je als huurder een hoger middeninkomen, dan mag de kale huur met maximaal 50 euro per maand worden verhoogd. En bij een hoog in komen met 100 euro. Bij samenwonenden mag het gezamenlijk inkomen iets hoger zijn dan bij alleenstaanden, voordat de huurverhoging voor hogere inkomens geldt.

Hieronder vind je de maximale huurverhoging bij sociale huur, voor alleenstaanden en samenwonenden en bij lage, midden- en hoge inkomens.

Bron: Rijkshoverheid
Bron: Rijkshoverheid

Om te bepalen welke huurverhoging geldt in 2024, wordt naar het inkomen van 2022 gekeken. Bij samenwonenden wordt het inkomen van inwonende kinderen alleen meegeteld als ze jonger zijn dan 23 jaar en het jaarinkomen boven de 22.356 euro uitkomt.

Bij sociale huur moeten verhuurders een huurverhoging minimaal twee maanden van tevoren aankondigen, per brief of e-mail. Als jouw huur wordt verhoogd, dan moet je daar dus al van op de hoogte zijn gesteld.

Let op: Voor alle huurverhogingen in de sociale huur geldt dat die alleen mogen worden doorgevoerd als de kale huur daarmee niet boven de maximale huur (huurprijsgrens). Deze maximale huur vind je bij het aantal punten in het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel puntenstelsel genoemd. Dus heeft jouw woning bijvoorbeeld 120 punten in het WWS, dan mag de kale huur na de huurverhoging per 1 juli niet boven de 735,66 euro uitkomen.


5. Huurverhoging vrije sector: 5,5%

In de vrije sector bepaalt de verhuurder in principe hoe de huur wordt aangepast, maar tijdens de coronapandemie dreigden huurders daardoor in problemen te komen en is de huurverhoging aan banden gelegd.

Sinds 1 mei 2021 geldt ook in de vrije sector een maximale huurverhoging. Dut blijft zo tot 1 mei 2029. In 2024 mag de huur in de vrije sector met maximaal 5,5 procent omhoog.

Je hebt een vrije sectorwoning als de huur bij de start van het contract boven de toen geldende liberalisatiegrens viel. Tekende je bijvoorbeeld in 2023 een huurcontract voor een woning met een huur hoger dan 808,06 euro, dan valt de woning in de vrije sector.

In de vrije sector is de huurverhoging vaak afgesproken in het contract. De verhuurder hoeft de huurverhoging dan niet op een vast moment bekend te maken, de huur gaat automatisch omhoog. Maar die verhoging mag dus niet hoger zijn dan 5,5 procent.

Verhuurders konden de huur ook verhogen met het aanbieden van een nieuw contract, maar dit mag niet tussen 1 mei 2021 tot 1 mei 2029. De verhuurder mag de huur ook niet opzeggen als je niet instemt met de hogere huur.

Een verschil met sociale huur is nog steeds, dat voor een vrije sectorwoning geen maximale huur geldt in het Woningwaarderingsstelsel. Dus de huur kan met 5,5 procent omhoog, ongeacht hoe hoog de maandelijkse huur dan uitkomt.

Heeft je woning bijvoorbeeld 156 punten in het WWS, dan is daar in 2024 een huur van 970,25 euro aan gekoppeld. Maar de huur mag dus ook boven dit bedrag uitkomen.


6. Nieuwe Wet betaalbare huur per 1 juli?

Mogelijk komt hier voor verandering in voor een deel van de vrije sectorwoningen, als de Wet betaalbare huur wordt aangenomen. Met de wet, die nu in behandeling is in de Eerste Kamer, wordt de zogenoemde middenhuur gereguleerd.

De wet regelt onder meer dat de maximale huurprijzen in het Woningwaarderingsstelsel voor meer huurwoningen gaan gelden. Valt een woning met zo'n 148 punten nu in de vrije sector, als de wet wordt aangenomen gebeurt dat pas bij 186 punten.

Bij 186 punten hoort een huur van 1.165,81 (2024) in het WWS. Dit betekent dat voor woningen tot dat aantal punten en huurbedrag, maximale huurprijzen gaan gelden bij huurverhogingen. Volgens het demissionaire kabinet zal op termijn de huur van 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaan.

De bedoeling is om de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 in te laten gaan. De Eerste Kamer stemt op 25 juni. Als de wet inderdaad voor die datum wordt aangenomen, dan gaat dus een deel van de vrije sectorwoningen onder de gereguleerde middenhuur vallen.

Voor vrije sectorwoningen met een kale huurprijs tussen de 879,66 euro en 1.157,95 euro geldt dan een maximale huurverhoging voor middenhuur en een maximale huurprijs. Dit geldt echter nog niet voor zittende huurders. De regels gaan in bij huurcontracten die op of na 1 juli worden afgesloten.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

7. Prijsverhogingen voor tv en internet thuis

Elk jaar passen providers van internet en televisie hun prijzen voor bestaande klanten aan op de inflatie. Dat kan op verschillende momenten in het jaar gebeuren en verschillende providers doen dat op 1 juli.

Ziggo en KPN bijvoorbeeld, hebben prijswijzigingen voor 1 juli aangekondigd, meldde prijsvergelijker internetten.nl. Afhankelijk van het pakket ga je bij KPN vanaf 1 juli 3,8 procent meer betalen. Bij Ziggo gaan de prijzen voor alle internetpakketten met 1 euro omhoog en die voor bellen en televisie met 50 cent. Bij Odido betaalde je als bestaande klant sinds 1 januari al 5,7 procent meer.

Sommige providers hebben hun prijzen omlaag geschroefd, blijkt uit dit overzicht van Internetten.nl. Bij Freedom betalen bestaande klanten sinds mei dit jaar 2 tot 10 euro minder voor internet. En bij Delta is het Flexpakket 1000 Mbps per 1 juli 7,50 goedkoper.

Gemiddeld gaan de prijzen van diverse diensten bij de verschillende providers dit jaar met zo'n 90 cent omhoog.


8. AOW omhoog: netto forse stijging op jaarbasis

De AOW stijgt per 1 juli 2024 relatief hard, blijkt uit de bedragen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft gepubliceerd. De uitkeringen voor alleenstaanden en samenwonenden/gehuwden stijgen in 2024 met ongeveer 7,8 procent ten opzichte van juli 2023.

Vanaf 1 juli ontvangt een alleenstaande AOW'er afgerond 1.188 euro netto per maand, zonder loonheffingskorting. Met loonheffingskorting gaat het om afgerond 1.486 euro per maand. Een samenwonende/gehuwde ontvangt vanaf 1 juli netto 807 euro per maand en zonder loonheffingskorting netto 1.011 euro.

Per 1 juli is de uitkering inclusief loonheffingskorting voor de alleenstaande AOW'er op jaarbasis 107 euro netto per maand hoger. De samenwonende/gehuwde gaat er 72 euro netto op vooruit.

Een volledig overzicht van de bedragen vind je hier.


9. Kinderbijslag omhoog per 1 juli 2024 - nieuw bedrag in oktober

Vanaf 1 juli gaat de kinderbijslag met een paar euro omhoog, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen nu bijvoorbeeld 399,27 euro. Dat wordt 402,41 euro.

In juli krijgen ouders echter nog de oude bedragen uitgekeerd, omdat dit de kinderbijslag over het tweede kwartaal is. De nieuwe bedragen gelden voor de kinderbijslag over het derde kwartaal, die in oktober wordt uitgekeerd.


10. Ondernemers: plastic doppen vastzetten, vrachtwagenrijbewijs elektrische bestelwagen en soepelere regels kinderopvang

Ook voor ondernemers staan er doorgaans veranderingen op stapel die in juli ingaan. Werkgevers moeten vanzelfsprekend rekening houden met de hier eerder genoemde verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024. Daarnaast is er een aantal andere wijzigingen.

Vanaf 3 juli moeten drankfabrikanten ervoor zorgen dat plastic doppen vastzitten aan flessen en drankverpakkingen. Dit komt voort uit de Europese SUP-richtlijn (Single Use Plastic) om wegwerpplastic te verminderen en zwerfafval te voorkomen. Andere maatregelen, zoals 15 cent statiegeld op plastic flesjes, gingen al eerder in.

Ondernemers die voor hun bedrijf een elektrische bestelwagen rijden die tussen de 3.500 en 4.250 kilo weegt, hebben daarvoor een vrachtwagenrijbewijs (C1) nodig. Een rijbewijs B voor deze wagens is per 1 juli 2024 verboden, meldt de Kamer van Koophandel.

In de kinderopvang gaan per 1 juli 2024 andere kwaliteitseisen gelden om de werkdruk en het personeelstekort te verminderen. Medewerkers in opleiding mogen vanaf 1 juli ook als 'vast gezicht' ingezet worden. Kinderen mogen in kleinere groepen worden verdeeld en locaties mogen op schoolvrije dagen samen worden gevoegd zonder dat dit moet worden vastgelegd met ouders. Daarnaast mogen ook medewerkers met andere kennis of ervaring worden ingezet, aldus de KvK.

Maandelijks op de hoogte blijven van zaken die je financiën beïnvloeden? Lees Blik op je Geld van Business Insider