Het kabinet presenteerde dinsdag een keurige Miljoenennota. Voor 2017 zit er vooral zoets in het vat, zoals bij de vennootschapsbelasting.

Drie belangrijke maatregelen op een rij:

Vennootschapsbelasting

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting.

De eerste schijf van 20 procent wordt tussen 2018 en 2021 stapsgewijs verlengd van 200.000 naar 350.000: tot 250.000 in 2018, naar 300.000 in 2020, en naar 350.000 in 2021. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van 20 procent. Dit vergroot de investeringsruimte van bedrijven.

Boven de schijfgrens betalen ondernemers 25 procent vennootschapsbelasting over de behaalde winst.

Directeur-grootaandeelhouders

Directeur-grootaandeelhouders van bv’s hadden het probleem dat ze geen dividend meer konden uitkeren vanwege hun pensioensverplichting op de eigen balans. DGA’s kunnen nu gebruikmaken van een regeling met een belastingkorting, om deze pensioenregeling af te kopen.

“De pensioenklem waarmee directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) te maken hebben wordt opgelost. Veel DGA’s die pensioen opbouwen via het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) hebben hierdoor geld vastzitten in het eigen bedrijf: het zogenoemde ‘beklemd vermogen'”, valt er te lezen in de Miljoenennota.

Lees ook op Business Insider

De miljoenennota koppelt geen percentage aan de belastingkorting, maar eerder, 1 juli dit jaar, is de korting vastgesteld op 34.5 procent.

Lees meer: Korting bij afkoop dga-pensioen naar 34.5 procent

Ondoorzichtig belastingstelsel

Een ander plan dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën presenteert is de wens om het belastingstelsel eenvoudiger te maken, zowel voor de belastingbetaler als voor de Belastingdienst.

,,Elk Belastingplan moet nieuwe voorstellen voor vereenvoudigingen bevatten. Dat is verplichte kost, want we moeten het belastingsysteem echt makkelijker maken.’’

Wiebes wil onder meer een einde maken aan de ,,verwarrende praktijk” dat mensen met schulden verschillende soorten afbetalingsregelingen hebben bij de Belastingdienst.

Hoe hij dat wil doen, is niet duidelijk. Want de verkiezingen komen eraan in 2017 en daarmee wordt belastinghervorming een taak voor een volgend kabinet.