Premium content ophalen

Rijst geldt wereldwijd als basisvoedsel, maar de teelt heeft een grote impact op het milieu met de uitstoot van broeikasgassen.

Een tiende van de methaanuitstoot in de wereld is afkomstig van rijstteelt, omdat bacteriën organisch materiaal in natte rijstvelden afbreken, waarbij methaangas vrijkomt. Methaangas blijft minder lang hangen in de atmosfeer dan CO2, maar heeft wel een sterker broeikasgaseffect.

Om de methaanvoetafdruk van rijst te verminderen, werkt agritech-startup Rize uit Singapore samen met kleine rijstboeren in Vietnam en Indonesië. Het gaat om boeren die rijstveldjes beheren ter grootte van anderhalf voetbalveld.

Premium content ophalen