Tussen 2002 en eind 2016 steeg het aantal terroristische incidenten in acht van de negen wereldregio’s, zo blijkt uit de 2017 Global Terrorism Index rapport van het Institute for Economics and Peace.

Enige uitzondering was de VS.

Het aantal doden als gevolg van terrorisme daalde verder tussen 2015 en 2016, wat in lijn is met de daling die inzette na het topjaar 2014. De 25.673 doden die in het afgelopen jaar vielen, markeren de tweede opeenvolgende afname van terrorisme en een daling van 22 procent ten opzichte van 2014.

Desondanks hadden 77 landen ten minste één terreurdode te betreuren.

De landen die de top vijf van de index aanvoeren, Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrië en Pakistan, waren goed voor bijna driekwart van alle terreurdoden in 2016. Maar afgezien van Irak zagen deze landen het aantal doden in datzelfde jaar afnemen.  Samen met eerder genoemd vijftal vormen Jemen, Somalië, India, Turkije en Libië de top tien in de index.

Deze kaart geeft de impact van wereldwijde terreur over het afgelopen jaar weer:

BI Graphics_Global Terrorism Index 2017

Foto: Samantha Lee/Business Insider

Het afgelopen jaar steeg het aantal terreurdoden in Irak met 40 procent - een stijging als gevolg van IS-activiteiten in antwoord op offensieven van het Iraakse leger.

Nigeria beleefde de sterkste daling, met 3.100 minder doden dan in 2015. Met name Boko Haram maakte flink wat minder slachtoffers. Jemen, Afghanistan en Syrië zagen het aantal terreurdoden met meer dan 500 doden dalen in 2016 in vergelijking met het jaar ervoor.

Wereldwijd steeg daarentegen het aantal aanvallen op burgers tussen 2015 en 2016 met 17 procent.

In de periode tussen 2006 en 2016 stegen het aantal terreurgerelateerde doden en doden op het slagveld met respectievelijk 67 en 66 procent. Sinds 2014 zijn aanvallen op niet-traditionele doelen met onconventionele tactieken steeds algemener geworden in de OESO-landen. IS en IS-gerelateerde partijen hebben aangetoond dat deze tactieken veel effectiever zijn.

IS, Boko Haram, Al Qaeda en de Taliban waren in 2016 de meest dodelijke terroristische organisaties, samen goed voor 50 procent van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. IS was het meest actief met een stijging van 50 procent ten opzichte van de vorige piek in 2015.

De meerderheid van de 9.132 IS-doden viel in Irak. Ook was IS het afgelopen jaar verantwoordelijk voor aanvallen in 15 landen, vier meer dan in het jaar daarvoor.

De Global Terrorism Index analyseert de impact van terrorisme in 163 landen en heeft betrekking op 99,7 procent van de wereldbevolking. De Index definieert terrorisme als "het dreigen met of daadwerkelijk gebruiken van illegaal geweld door een non-gouvernementele actor om politieke, economische, religieuze of sociale doelen te realiseren door middel van angst, dwang of intimidatie."