Voorlopig blijven forse prijsstijgingen de norm op de Nederlandse huizenmarkt. Analisten van ABN Amro voorzien voor dit jaar gemiddeld liefst 7 procent hogere huizenprijzen.

In de donderdag gepubliceerde woningmarktmonitor hebben economen van ABN Amro hun  prognoses voor zowel de woningverkopen als de ontwikkeling van de huizenprijzen bijgesteld.

De ontwikkeling van de huizenprijzen is samengevat in onderstaande grafiek:

In de meest recente raming rekent ABN Amro voor dit jaar op een prijsstijging van gemiddeld 7 procent en in 2018 op een plus van 5 procent. Dat de gemiddelde huizenprijs zo hard blijft stijgen heeft vooral te maken met toenemende schaarste.

Econoom Philips Bokeloh van ABN Amro zegt hierover het volgende:

"Hoewel de bouw weer aantrekt, blijft het aantal opgeleverde woningen achter bij de groei van het aantal huishoudens. Daar komt voorlopig waarschijnlijk geen eind aan. Ook blijft de hypotheekrente laag. We verwachten dat deze in de loop van 2017 stijgt, maar dat gaat minder hard zijn dan we eerder meenden. Vanwege de sterke resultaten over de eerste vijf maanden van het jaar én de lagere hypotheekrenteverwachtingen, verhogen we onze ramingen.”

De krapte is terug te zien in de ontwikkeling van de woningverkopen. Waar ABN Amro voor dit jaar op een plus van 15 procent rekent van het aantal verkochte woningen, zien de economen in 2018 een daling van 5 procent van het aantal transacties (ten opzichte van 2017). Het aanbod kan de vraag dus steeds moeilijker bijbenen.

Belangrijke kanttekening bij de prijsstijgingen is wel dat steeds sterker sprake is van een tweedeling op de Nederlandse woningmarkt. In gewilde steden als Amsterdam en Utrecht stijgen huizenprijzen extreem snel; in krimpregio's daarentegen gaat het er veel rustiger aan toe op de huizenmarkt.

LEES OOK Deze grafiek toont een opvallende ontwikkeling bij de hypotheekrente