Het Wereld Economisch Forum (WEF) heeft de hoogst opgeleide landen gerangschikt, als onderdeel van zijn jaarlijkse Global Competitiveness Report.

De score van elk land, op een schaal van één tot zeven, is gebaseerd op factoren zoals het aandeel van de inwoners dat aan een hogeschool of universiteit heeft gestudeerd.

De score is daarnaast gebaseerd op de antwoorden van een aantal topondernemers op vijf vragen, zoals “Hoe goed voldoet het onderwijsstelsel aan de eisen van een competitieve economie” en “In hoeverre investeren bedrijven in uw land in trainingen en de ontwikkeling van medewerkers?”

Dit is de top 11.


11. IJsland

Foto: Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Dennis van de Water/Shutterstock

Score: 5,9

(1 is de laagst mogelijke score, 7 de hoogste)

Het kleine Noord-Europese land telt 330.000 inwoners. Hoewel IJsland het goed doet in de lijst, geeft het van de Noord-Europese landen het minste uit aan onderwijs.


10. Nieuw-Zeeland

Foto: FLICKR/Loïc Lagarde

Score: 5,9

Nieuw-Zeeland is een constante factor in de onderwijstoplijst. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van onderwijs is vernieuwend: In september presenteerde de overheid haar plannen om online onderwijscursussen aan te gaan bieden, waarbij studenten een aantal dagen per week niet verplicht naar school hoeven.


9. Australië

Foto: Shutterstock

Score: 5,9

Australië heeft een goed opgeleide bevolking, met met name een hoog aandeel mensen dat het equivalent van een HBO-opleiding of hoger heeft gevolgd. 43 procent van de volwassenen heeft hoger of universitair onderwijs gevolgd. Alleen in Canada, Israël, Zuid-Korea, de VS en het Vereningd Koninkrijk ligt dat aandeel hoger.


8. Verenigde Staten

Foto: Janias Tobias Werner/Shutterstock

Score: 5,9

Een groot deel van de volwassenen in Amerika heeft een universitaire opleiding gevolgd: 43 procent. Dat is de op vijf na hoogste score van de OESO.*

*De OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het samenwerkingsverband tussen 35 ontwikkelde landen.


7. Noorwegen

Foto: Reuters

Score: 5,9

Noorwegen heft hoge belastingen en investeert flink in onderwijs. Het investeert jaarlijks ruim 12.500 euro (12.620 dollar) per student in het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Dat is het op twee na hoogste bedrag in de OESO.


6. Denemarken

Foto: Getty

Score: 5,9

Denemarken spendeert 7,9 procent van zijn bruto binnenlands product aan onderwijsinstellingen, waarmee het land relatief gezien het meeste uitgeeft aan onderwijs van alle OESO-landen. De Denen vinden onderwijs belangrijk; het was een van de weinige landen waarbij er tijdens de crisis tussen 2008 en 2010 juist meer geld werd uitgegeven aan onderwijs.


5. België

Foto: Shutterstock

Score: 6,0

Het is duidelijk dat hoger onderwijs loont in België. De werkloosheid onder de hoogopgeleide bevolking is slechts 3 procent. Ook in de andere bevolkingsgroepen liggen de werkeloosheidscijfers lager dan het Europese gemiddelde.

Lesgeven betaalt bovendien goed bij de zuiderburen. De salarissen voor leraren liggen gemiddeld rond de 66.000 euro (74.000 dollar), gecorrigeerd op koopkracht. Het OESO-gemiddelde ligt rond de 46.300 euro (52.000 dollar).


4. Zwitserland

Foto: Shutterstock

Score: 6,0

Een ruime meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft de middelbare school afgerond: 86 procent van de 25- tot 64-jarigen. Het onderwijs geeft daar ook veel geld aan uit, met een gemiddelde van 14.340 euro (16.000 dollar) per student per jaar. In de EU ligt dat bedrag gemiddeld rond de 8.500 euro (8.500 dollar).


3. Nederland

Foto: kavalenkava volha/Shutterstock

Score: 6,1

Nederland doet goed op veel vlakken in het onderwijs. Zo heeft een derde van de Nederlanders tussen de 25 en 64 jaar oud heeft een universitaire opleiding afgerond, een stuk hoger dan het het OESO-gemiddelde van 24 procent.


2. Finland

Foto: Reuters

Score: 6,2

Finland staat er om bekend een goed onderwijsstelsel te hebben, en werd in 2010 al uitgelicht in de documentaire "Waiting for Superman", waarin het werd vergeleken met het onderwijsstelsel in de VS. Leraren worden geselecteerd uit de 10 procent best scorende afgestudeerden. Ze moeten bovendien over een masteropleiding beschikken.


1. Singapore

Foto: Flickr/aotaro

Score: 6,3

Het onderwijsstelsel van Singapore wordt gezien als het beste ter wereld, maar staat er ook om bekend om studenten onder extreme druk te zetten. Wereldwijde wedstrijden in wiskunde en natuurkunde worden vaak gewonnen door onderwijsinstellingen uit Singapore.