Na een diepe val van de lira (met 25 procent in een week), politieke opwinding en spanningen met de Verenigde Staten werd er zelfs gesproken over een totale ineenstorting van de Turkse economie.

Maar de laatste dagen is de rust teruggekeerd.

Dat de gemoederen op financiële markten enigszins gekalmeerd lijken, wil volgens een recent rapport van HSBC echter niet zeggen dat Turkije uit de problemen is.

Melis Metiner, econoom bij HSBC voor Centraal en Oost Europa, het Midden-Oosten en Afrika, schrijft in het rapport dat er nog steeds tekenen zijn dat de zaken eerst slechter kunnen worden voordat het beter zal gaan in het door economisch ontij getroffen land.

Het grote probleem, volgens Metiner, is dat de groei van de kredietverlening aan bedrijven en consumenten zo laag is.

"Een blik op recent beschikbaar gekomen data maakt duidelijk dat de groei van de kredietverlening sterk is gedaald. Dit gebeurde tegen de achtergrond van verslechterde handelsrelaties en een zwakke en volatiele lira", schrijft Metiner in het rapport.

"De groei van leningen aan consumenten is afgenomen van 20 procent medio 2017 tot 14 procent op jaarbasis", vervolgt zij. "De daling van de groei van bedrijfsleningen is nog erger. De groei werd zelfs negatief in augustus, het slechtste cijfer sinds 2015."

De figuur hieronder laat die scherpe daling zien (in dit geval van de totale binnenlandse kredietverlening).

Screen Shot 2018 08 24 at 08.50.08

Bron: HSBC

Hoewel aan de ene kant te veel kredietverlening ook slecht kan zijn voor een economie (omdat kredietnemers zich te diep in de schulden steken en mogelijk failliet gaan), stimuleert krediet aan de andere kant ook de besteding van huishoudens en de investeringsuitgaven van bedrijven.

Als de kredietverlening te sterk daalt, kan de daaraan gerelateerde daling van de investeringen leiden tot minder economische groei.

Metiner denkt dat dit ook in Turkije kan gebeuren. Ze schrijft dat de daling van de groei van de kredietverlening "de groei van de Turkse economie zal beperken, met name via een afname van de investeringen".

LEES OOK: Recep Tayyip Erdogan was ooit semiprofvoetballer en zat 4 maanden in de cel, nu is hij de machtigste man van Turkije