De Staatsloterij kan weer beschikken over tegoeden ter waarde van ruim 120 miljoen euro die claimbedrijf Loterijverlies BV had laten bevriezen. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat vrijdag bepaald.

Volgens de rechter is de uitkomst van de schadeprocedure tegen de Staatsloterij nog volstrekt onduidelijk. Bovendien staat niet vast wie nu precies gerechtigd is op te treden namens de deelnemers aan de loterij, Loterijverlies BV of een gelijknamige stichting die ook hun belangen zegt te behartigen.

Eerder op de dag had een advocaat van het kansspelbedrijf gewaarschuwd dat het beslag tot grote problemen leidt. In tegenstelling tot wat de Staatsloterij de afgelopen dagen verkondigde, zou ook de uitkering van prijzen in gevaar kunnen komen.

Loterijverlies had er volgens de Staatsloterij bewust voor gekozen pas kort voor de trekking van vrijdag beslag te leggen, terwijl de toestemming daarvoor al negen dagen eerder was verleend. ,,Het enige doel is de trekking te torpederen”, aldus de raadsman.

Uitbetaling prijzen Staatsloterij

Tot dusver stelde de Staatsloterij dat de prijzen die vrijdag vallen hoe dan ook kunnen worden uitbetaald.

De Staatsloterij was in de jaren 2000 tot en met 2007 niet eerlijk over de winstkansen van de deelnemers. De hoogste rechter in ons land heeft dat eerder al vastgesteld. Loterijverlies zegt namens 80.000 mensen op te treden die daarvoor schadevergoeding willen.

Volgens de Staatsloterij is evenwel niet Loterijverlies BV, maar een gelijknamige stichting bevoegd om namens de deelnemers op te treden. Directeur Ferdy Roet van de BV werd vorig jaar door een andere rechter wegens sterke vermoedens van financiële malversaties geschorst als bestuurder bij die stichting. Roet was overigens zelf niet aanwezig bij de uitspraak van vrijdag.

Omdat voor de loterij grote belangen op het spel staan, verbiedt de rechter Loterijverlies BV om bij ongewijzigde omstandigheden opnieuw beslag te leggen. Bij overtreding van dit verbod riskeert de firma een boete van 1 miljoen euro per overtreding.