De best verdienende Amerikaanse mannen zien hun inkomen tussen hun 35e en 45e “opvallend sterk” stijgen, terwijl anderen hun inkomen juist zien stagneren. Dat blijkt uit een analyse van econoom Serdar Ozkan die maandag is gepubliceerd.

Amerikaanse mannen met de 2 procent hoogste inkomens zien hun inkomsten tussen hun 35e en hun 45e met 150 procent stijgen, stelt Ozkan, economisch adviseur bij de Federal Reserve Bank van St. Louis.

Voor mannen met gemiddelde inkomens en de 2 procent met de laagste inkomens lag die groei tussen hun 35e en 45e op slechts 15 procent.

De meeste Amerikaanse werknemers zien hun loon het sterkst stijgen in de eerste tien jaar van hun carrière, aldus Ozkan. Nadat ze de 35 zijn gepasseerd, groeien hun lonen minimaal of stagneren ze.

“Daarentegen blijven individuen met een hoog inkomen profiteren van inkomensstijgingen, zij het in een afnemend tempo, tot hun 55e,” voegde hij eraan toe.

Grote inkomensverschillen tussen mannen in de Verenigde Staten

De analyse van Ozkan is gebaseerd op de loongegevens van mannen uit aangiften bij de Amerikaanse belastingdienst IRS tussen 1978 en 2013. Daarbij is bijgehouden hoe hun lonen tussen hun 25e en 55e zijn veranderd. Het onderzoek is beperkt tot mannen wegens problemen bij het verkrijgen van een ononderbroken inkomstengeschiedenis van vrouwen, aldus de auteur.

Het verschil in loongroei tussen topverdieners en de rest in de vroege fase van de carrière van Amerikaanse mannen is zeer groot. Tussen hun 25e en 35e maken topverdieners een inkomensstijging van 435 procent door, vergeleken met een stijging van 65 procent van de gemiddelde inkomens. De laagste inkomens maken in die periode slechts een groei door van 16 procent.

Over het geheel genomen betekent dit dat de laagste verdieners gedurende hun werkzame leven een gemiddeld jaarinkomen van 15.000 dollar verdienen (gecorrigeerd voor de inflatie).

Ter vergelijking: middeninkomens van mannen in de VS bedragen tijdens het hele werkzame leven gemiddeld 50.000 dollar per jaar, terwijl de hoogste 2 procent van inkomens jaarlijks ongeveer 400.000 dollar bedraagt.

Uit een eerder onderzoek over loonongelijkheid van het Economic Policy Institute in Washington, gepubliceerd in 2022, bleek dat de top 10 procent van de hoogste verdieners – zowel mannen als vrouwen – de enige groep is die hun inkomensaandeel sinds 1979 heeft zien groeien.

De coronapandemie heeft er echter voor gezorgd dat de laagste verdieners tussen januari 2020 en september 2022 procentueel gezien een hogere loongroei noteerden dan de topverdieners, volgens een in maart gepubliceerd artikel van het National Bureau of Economic Research. Volgens de Federal Reserve Bank of Atlanta waren deze stijgingen echter van korte duur.

LEES OOK: Aandeelhouders Unilever stemmen tegen bonus van €5 miljoen voor topman Alan Jope – maar dat heeft weinig effect